Jadrová Energia
Aktualizované: 6/21/2018
Jadrová Energia
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Nuclear Power

Jadrová Energia

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Získajte viac informácií o inováciách prostredníctvom storyboardov!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Nuclear power is the use of nuclear reactions to release energy from the nuclei of atoms. It is used to generate heat, which can be harnessed in the nuclear power plant to generate electricity.

Text z Príbehu

  • JADROVÁ ENERGIA Jadrová energia je použitie jadrových reakcií na uvoľnenie energie z jadier atómov. Používa sa na výrobu tepla, ktoré môže byť využité v jadrovej elektrárni na výrobu elektriny.