Konkrétna Poézia

Konkrétna Poézia
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Literárne Žánre – Konkrétna Poézia

Čo je to Konkrétna Poézia?

Získajte informácie o literárnych žánroch prostredníctvom storyboardu!
Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Konkrétna poézia používa svoju podobu a vizuálnu štruktúru, aby odzrkadľovala jej význam alebo plnila umelecký účel. Betónové básne často usporiadajú slová v podobe obrazu. Môžu tiež hrať s básnickým fyzickým vzhľadom zmenou kapitalizácie a interpunkcie, rozbitím slov a viet na neočakávaných miestach, výrazným šírením slov na celej stránke a spoliehaním sa na biely priestor, ktorý pomôže sprostredkovať zmysel a krásu.

Text z Príbehu

 • KONKRÉTNEJ POÉZIE Konkrétna poézia používa svoju podobu a vizuálnu štruktúru, aby odzrkadľovala jej význam alebo plnila umelecký účel. Betónové básne často usporiadajú slová v podobe obrazu. Môžu tiež hrať s básnickým fyzickým vzhľadom tým, že menia kapitalizáciu a interpunkciu, prerušujú slová a vety na neočakávaných miestach, výrazne rozširujú slová na celej stránke a spoliehajú sa na medzery, aby pomohli preniesť zmysel a krásu.
 • našuchorený
 • pokles
 • od príchodu
 • kvapkanie
 • oni
 • mraky plávajú lenivo
 • kvapkanie
 • kde
 • pokles
 • kvapkanie
 • kvapkanie
 • vie kto
 • cez
 • pokles
 • Neba
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family