Literárne prvky v "Jabberwocky"
Aktualizované: 5/25/2017
Literárne prvky v "Jabberwocky"
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Jabberwocky

Jabberwocky podľa Lewis Carroll

Plány Lekcie od Kristy Littlehale

"Jabberwocky" je jedným z najznámejších básní v anglickom jazyku, ale nie kvôli jeho obsahu; Jeho nezmyselné slová a rým a rytmus robia z neho jedinečné umelecké dielo, ktoré vyniká v mysli čitateľov. Lewis Carroll pôvodne zahŕňal báseň v sklenenom pohľade a čo Alice našiel tam, pokračovanie Alice's Adventures in Wonderland.


Jabberwocky

Storyboard Popis

Jabberwocky literárne prvky v básnickej analýze

Text z Príbehu

 • SKLADACÍ VAK
 • ALITERÁCIA
 • VNÚTORNÝ RÝM
 • "Galumph" (cval, skok)
 • "Pazúry, ktoré chytia!"
 • "Nechal to mŕtvy a svoju hlavu"
 • SÚZVUK
 • LITERÁRNYCH PRVKOV
 • OBRAZNOSŤ
 • METAFORA
 • "Poďte do mojej ruky, môj bláznivý chlapec!"
 • "Raz dva! Raz dva! A cez a cez Vorpal čepel prechádzal snicker-snack! "
 • "Jabberwock s očami plameňa"