Moctezuma II

Aktualizované: 9/8/2017
Moctezuma II
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Moctezuma Biography

Moctezuma II

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka k Biografiám

Získajte viac informácií o skvelých ľuďoch, ktorí ovplyvnili históriu


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Moctezuma II Alebo Montezuma

Text z Príbehu

  • Moctezuma II (1466-1520) Moctezuma bol cisárom Aztéckej ríše v rokoch 1502-1520. Moctezuma bol pri moci v čase španielskeho dobytí Mesoamerice vedeného Hernomá n Cort é s. Pred príchodom Európanov bol Moctezuma zodpovedný za najväčšie rozšírenie Aztéckej ríše. Po príchode Cortés choroba a vojna rýchlo ukončili toto silné impérium.