Pracovný List Experimentu Menthos & Coke

Pracovný List Experimentu Menthos & Coke
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Plány Lekcií Chemických Reakcií

Chemické Reakcie

Od Olivera Smitha

Chemické reakcie sú procesy, ktoré zahŕňajú zmenu usporiadania atómov za vzniku nových látok. Ľudia si často myslia, že sa vyskytujú iba v skúmavke vo vedeckom laboratóriu, ale v skutočnosti sa chemické reakcie vyskytujú všade okolo nás. Napríklad, naše telá ich používajú na fungovanie a dokonca aj niektoré typy počasia sú chemické reakcie. Cieľom nasledujúcich aktivít je oboznámiť študentov s chemickými reakciami a pomôcť im pochopiť, čo presne sú!
Chemické Reakcie

Storyboard Popis

Nechajte študentov, aby tento pracovný list použili na zaznamenanie svojich pozorovaní počas experimentov s mentálom a koksom

Text z Príbehu

 • názov Dátum
 • ZMENA
 • MATERIÁLY
 • hypotézou
 • Pokyny: V tomto experimente budete pozorovať chemickú reakciu, ktorá nastane pri miešaní Menthos a Coca Cola, potom zmeňte jednu alebo viac premenných a urobte hypotézu o výsledkoch vašich zmien.
 • Menthos and Coke Experiment
 • MERANIE
 • SPÔSOB
 • PREDPOVEĎ
 • CONTROL
 • ZÁVER
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family