Príčina a Efekt v Plote - Šablóna
Aktualizované: 5/25/2017
Príčina a Efekt v Plote - Šablóna

Storyboard Popis

Príčina a následok grafický organizér Šablóna - príčina a dôsledok diagramu

Text z Príbehu

  • Príčina
  • Účinok