Prvky Šablóny Dystopie
Aktualizované: 5/25/2017
Prvky Šablóny Dystopie

Storyboard Popis

Prvky Šablóny Dystopie

Text z Príbehu

  • OBČANOV POD DOZOROM
  • ŽIADNE NEZÁVISLÉ MYSLENIE
  • REPRESÍVNEJ VLÁDY
  • DOKONALÁ SPOLOČNOSŤ
  • PRVKY DYSTOPIE
  • ROVNOSŤ / JEDNOTNOSŤ
  • NEDOSTATOK SLOBODNEJ VÔLE