Red Bandanna: Hero

Red Bandanna: Hero
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
The Red Bandanna od Toma Rinaldi Activities

Červená šatka od Toma Rinaldiho

Autor: Lauren Ayube

Amerika sa zmenila 11. septembra 2001. Aj keď ide o rozhodujúci a dôležitý čas v dejinách krajiny, učitelia často zápasia s tým, ako prebrať túto tému so svojimi študentmi citlivo a primerane veku. Jedným zo spôsobov, ako hovoriť s deťmi o 11. septembri, je zamerať sa na všetkých úžasných ľudí, ktorí riskovali alebo obetovali svoje životy, aby zachránili iných. Verzia The Red Bandanna pre mladých dospelých je krásnym skutočným príbehom Wellesa Crowthera, bežného 24-ročného muža, ktorého meno a hrdinské činy si budeme pamätať ešte mnoho rokov.
Červená Šatka

Text z Príbehu

  • My mom is my hero because she is always there for me, no matter what.
  • My mom is my hero because she works hard for us.
  • My Hero isMy Mom
  • My mom is my hero because she is honest, caring, and kind to others.
  • My mom is my hero because she spends quality time with me.
  • My mom is my hero because she isn't afraid to speak her mind.
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family