Rocket Flight
Aktualizované: 6/21/2018
Rocket Flight
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Rockets

Rockets

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Získajte viac informácií o inováciách prostredníctvom storyboardov!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Rockets are projectiles that can be propelled at a great speed and to a great height or distance using rocket engines. Rocket engines expel exhaust in the opposite direction they travel. All of the propellant used in flight is carried by rockets.

Text z Príbehu

  • RAKETY Rakety sú projektily, ktoré môžu byť poháňané veľkou rýchlosťou a veľkou výškou alebo vzdialenosťou pomocou raketových motorov. Raketové motory vylučujú výfukové plyny v opačnom smere, v ktorom cestujú. Celá hnacia látka používaná v lete je prenášaná raketami.