Otázky týkajúce sa diaľkového učenia?

Ruth Bader Ginsburg
Aktualizované: 9/22/2020
Ruth Bader Ginsburg
Tento storyboard bol vytvorený pomocou StoryboardThat .com
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Ruth Bader Ginsberg

Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) bola vedecká pracovníčka, právnička a sudkyňa Najvyššieho súdu, ktorá počas svojho života bojovala za práva žien, volebné práva a rovnaké práva pre všetkých. Na najvyššom súde pôsobila 27 rokov až do svojej smrti v roku 2020.
Check out some of our illustrated guides!


Storyboard Popis

Ruth Bader Ginsburgová bola vedecká pracovníčka, právnička a sudkyňa najvyššieho súdu, ktorá počas celého svojho života bojovala za práva žien, volebné práva a rovnaké práva. Na Najvyššom súde pôsobila 27 rokov až do svojej smrti na rakovinu pankreasu vo veku 87 rokov 18. septembra 2020.

Text z Príbehu

  • Ruth Bader Ginsburg (1933-2020)Ruth Bader Ginsburg was a scholar, lawyer, and Supreme Court Justice who fought for women’s rights, voting rights, and equal rights for all throughout her lifetime. She served on the Supreme Court for 27 years until her death in 2020.
  • "Women belong in all places where decisions are being made. It shouldn't be that women are the exception."
Vytvorených viac ako 15 miliónov storyboardov
Storyboard That Family