Šablóna Analýzy Znakov - na Šírku

Šablóna Analýzy Znakov - na Šírku
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Analýza Znakov

Analýza Znakov

Od Kristen Twomey

Analýzy znakov sú dôležité pre rozpoznávanie hĺbky a nárazových znakov na príbeh. Zvyčajne sú analýzy znakov hlbšie zadané alebo krátke eseje, ktoré vyžadujú, aby študent kriticky premýšľal o jednom alebo viacerých znakoch a vyvodil závery z dôkladného čítania textu. Pomáha mať spôsoby, ako vizuálne usporiadať rôzne časti analýzy znakov pomocou storyboardov, grafických organizátorov alebo pracovných hárkov pre analýzu znakov.
Galéria Pracovných Listov | Storyboard That Worksheet Templates

Galéria Šablón Pracovných Hárkov

View tons of templates for worksheets, flyers, handouts, decorations, task cards, and more!


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Šablóna pracovného listu na analýzu postáv - skvelá na vizuálne usporiadanie informácií!

Text z Príbehu

  • Name Date
  • Character Analysis
  • Directions:
  • TRAIT / TEXT
  • TRAIT / TEXT
  • CHARACTER / TEXT
  • TRAIT / TEXT
  • TRAIT / TEXT
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family