Saint Francis of Assisi

Aktualizované: 8/27/2018
Saint Francis of Assisi
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
St. Francis Biography

Svätý František z Assisi

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka pre Vplyvných Ľudí

Získajte viac informácií o ľuďoch, ktorí ovplyvnili históriu!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Saint Francis of Assisi | St. Francis of Assisi gave up a life of wealth and traded it for a life of poverty and devotion to God and Jesus Christ. He rebuilt and restored churches, founded orders which live by his writings, and is considered the patron saint of animals and nature.

Text z Príbehu

  • Sv. František z Assisi (1181 - 1225) Sv. František z Assisi opustil bohatý život a obchodoval s ním za život chudoby a oddanosti Bohu a Ježišovi Kristovi. Prestaval a obnovil kostoly, založil rozkazy, ktoré žijú v jeho spisoch a je považovaný za patróna svätých zvierat a prírody.