Short Term Mid Range Long Term Goals

Short Term Mid Range Long Term Goals
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Stanovenie Cieľov Plány Lekcií

Stanovenie Cieľov

Plány Lekcií od Patricka Healeyho

Pochopenie a zvládnutie správnych techník stanovovania cieľov pomôže študentom efektívne sa zamerať na záujmy a túžby. Podľa formátu cieľov SMART budú študenti schopní rozvíjať svoje ciele a porozumieť faktorom, ktoré vedú k ich dosiahnutiu.
Nastavenie Cieľov

Storyboard Popis

Short Term goals - Mid Range and Long Term Goals

Text z Príbehu

  • KRÁTKODOBÝ CIEĽ
  • STREDNÝ CIEĽ
  • Sú to moje obrazy. 
  • DLHODOBÝ CIEĽ
  • Mojim krátkodobým cieľom je prísť do umeleckého klubu budúci týždeň.
  • Cieľom stredného radu je vstúpiť do výstavy do 7 mesiacov.
  • Keď absolvujem strednú školu za tri roky, chcem sa dostať do umeleckej školy.
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family