Skalný Cyklus

Skalný Cyklus
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Rocks Lekčné Plány | Horniny a Zvetrávanie

Skaly a Poveternostné Podmienky

Od Olivera Smitha

Rockový cyklus je nekonečný a neustále mení krajinu prostredníctvom série rôznych procesov. Vedci využívajú poznatky o vzniku, zvetrávaní a erózii hornín na štúdium histórie planéty. Študenti si užijú vytváranie vizuálnych pomôcok, ktoré im pomôžu pochopiť skalný cyklus a typy zvetrávania!
Skaly a Poveternostné Podmienky

Storyboard Popis

Skalný Cyklus ako Vývojový Diagram

Text z Príbehu

 • SKALNÝ CYKLUS
 • Zhutňovanie a Cementovanie
 • Usadenina
 • Sediment
 • Teplo a Tlak
 • Poveternostné Zmeny a Erózia
 • Poveternostné Zmeny a Erózia
 • Poveternostné Zmeny a Erózia
 • Metamorphic Rock
 • Teplo a Tlak
 • Igneous Rock
 • Topenia
 • Topenia
 • Magma
 • Chladenie
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family