Slovesá: Úvod

Slovesá: Úvod
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
ESL Verbs Activity Myšlienky

Používanie Komiksu na Výučbu Slovies

Autor: Jessica Miller

Storyboard That nemožno použiť na výučbu všetkých anglických gramatických pojmov, ale je to skutočne užitočné pre predstavenie a posilnenie lekcií, ako aj pre vizuálnu demonštráciu konceptov. Počas experimentovania s tým, ako používať Storyboard That na vyučovanie a upevňovanie slovies, som zistil, že je to pre učiteľov ESL obzvlášť vynikajúci spôsob, ako predstaviť a usporiadať slovesá. Pre študentov je to tiež zábavný spôsob, ako si precvičiť používanie slovies a rôznych časov.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Úvod do slovies | Anglická gramatika pre študentov ESL

Text z Príbehu

  • SIT
  • RUN
  • DRIVE
  • SWIM
  • VERBS
  • JUMP
  • TALK
  • What do you think?
  • Let's talk about it.
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family