Slovník Starovekého Ríma

Vytvorte Storyboard
Skopírujte tento Storyboard
Slovník Starovekého Ríma
Storyboard That

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Staroveký Rím pre Deti

Staroveký Rím

Plány Lekcií od Liane Hicks

Staroveký Rím bol kráľovstvom, potom republikou a nakoniec ríšou, ktorá trvala od roku 753 pred Kristom do asi 476 pred Kristom, viac ako tisíc rokov! Hoci ich nápady a inovácie v umení, architektúre, inžinierstve a politike boli pred dvetisíc rokmi, ich odkaz je vidieť všade naokolo a ovplyvňuje nás dodnes.
Staroveký Rím

Text z Príbehu

  • TOGA
  • LÉGIA
  • n) odev, ktorý nosili dospelí muži zabalení okolo tela ako symbol rímskeho občianstva
  • (n.) základná jednotka rímskej armády, ktorú tvorilo 4 500 až 5 000 ťažko ozbrojených vojakov
  • STYLUS
  • STAROVEKÝ RÍMSKY SLOVNÍK
  • GLADIÁTOR
  • (n.) zahrotený nástroj používaný na písanie
  • (n.) osoba trénovaná na boj s inou osobou na smrť za účelom verejnej zábavy
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov