Steam Engine

Aktualizované: 6/21/2018
Steam Engine
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Steam Engine

Parný Motor

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Získajte viac informácií o inováciách prostredníctvom storyboardov!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

The steam engine is an engine that used the expansion and condensation of steam to perform mechanical work. Steam power was used for many applications including manufacturing and transport. Steam power was eventually overtaken by the internal combustion engine and electricity.

Text z Príbehu

  • PARNÝ MOTOR Parný stroj je motor, ktorý používa rozširovanie a kondenzáciu pary na vykonávanie mechanických prác. Napájanie parou sa používalo pri mnohých aplikáciách vrátane výroby a dopravy. Napájanie parou bolo nakoniec prekonané spaľovacím motorom a elektrickou energiou.