Symboly Nebezpečnosti

Symboly Nebezpečnosti

Text z Príbehu

  • Plyn pod Tlakom
  • Žieravina
  • Vážne Ohrozenie Zdravia
  • Symboly Nebezpečnosti
  • Akútna Toxicita
  • Hazard so Zdravím
  • Horľavý
  • Nebezpečný pre Životné Prostredie
  • Oxidujúce
  • Výbušný
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family