Úvod do Vlády - Vytvorte Krajinu

Vytvorte Storyboard
Skopírujte tento Storyboard
Úvod do Vlády - Vytvorte Krajinu
Storyboard That

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Formy Vládnych Učebných Plánov

Úvod do Vlády

Plány Lekcií od Matta Campbella

Vlády mali v histórii mnoho podôb. Je dôležité, aby študenti pochopili rozdiely medzi vládami a ako fungujú, aby vytvorili základ pre budúce jednotky v histórii a spoločenských štúdiách! Zistite viac a zapojte študentov pomocou Storyboard That!
Úvod do Vlády

Storyboard Popis

Formy Vládnych Plánov Hodín - Vytvorte si Vlastnú Krajinu

Text z Príbehu

 • VLAJKA
 • VLÁDA
 • Volebný
 • Vlajka demokracie zahŕňa slnko a rozsah. Slnko je majákom svetla, ktorý predstavuje slobodu a slobodu vidieť svet. Rozsah predstavuje rovnováhu moci medzi všetkými demokraciánskymi občanmi.
 • Vláda Demokracie je priama demokracia. Všetci dospelí občania sú povinní hlasovať o každej legislatívnej, výkonnej a súdnej otázke. Vzhľadom na malú populáciu 3000 je hlasovací systém účinný. Občania môžu na účasť využívať aplikáciu iVote na svojich telefónoch.
 • Slobodná Cesta
 • JEDINEČNÉ ZÁKONY
 • Jedinečné zákony demokracie 1. Tí, ktorí nehlasujú, nesmú zostať zamestnaní 2. Kruté alebo škodlivé správanie je nezákonné 3. Všetci občania musia absolvovať strednú školu, aby mohli byť zamestnaní.
 • KRAJINA: Demokracia
 • MAPA
 • More of Liberty
 • Mapa Demokracie
 • Nezávislosť.
 • Tromi jedinečnými zákonmi demokracie sa má zachovať spravodlivá úroveň zastúpenia a rovnosti medzi občanmi. Od občanov sa vyžaduje, aby hlasovali, aby si udržali svoju prácu, sú zakázané krutým správaním a musia absolvovať strednú školu.
 • Toto je mapa ostrovnej krajiny Demokracie. Vľavo je more slobody a vpravo je záliv práva. Hlavným mestom je Jefferson a horská oblasť Nezávislosť je hlavnou formáciou krajiny.
 • Jefferson
 • Zásoba Práv
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov