Zloženie Alebo nie
Aktualizované: 5/25/2017
Zloženie Alebo nie
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Confused Stickie Character

Poviedka o Autorských Právach a Otázkach Použitia

Copyright and Usage FAQ for Storyboard That


Storyboard Popis

Príbeh, ktorý ilustruje to, čo je a nie kompozícia

Text z Príbehu

  • Prostriedky
  • Nikdy nebudete zima v obleku!
  • Nie Kompozície
  • Táto bunka obsahuje znak, pozadie a textilu. Je to určite kompozícia
  • Táto bunka má iba charakter, nie je kompozícia.
  • Táto bunka má v sebe iba niekoľko znakov. Je to aj kompozícia.
  • Táto bunka nie je kompozícia, aj keď má technicky * tri objekty. To je to, čo podvádzanie vyzerá.