Znak vs Znak
Aktualizované: 3/19/2018
Znak vs Znak
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Character vs Character Literary Conflict

Znak vs. Znak

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka k Literárnym Podmienkam

Learn more about literary terms with storyboards!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Príklad Literárneho Konfliktu v Porovnaní s Charakterom

Text z Príbehu

  • CHARAKTER vs. CHARAKTER Znak vs. znak je vonkajší konflikt, v ktorom sú dve alebo viac znakov postavené proti sebe v bitke, či už doslovne alebo obrazne. Výsledok môže priniesť zrelosť a rast, alebo obnovenie mieru vo svete protagonistov.
  • William sa schúl za stromom a pozoroval, ako sa okolo neho obzrel močiar. Monster zavolal svojmu náznaku v smiešnom štýle, smiať sa ako trápenie, ktoré strieľalo Williamovu chrbticu. Monster vedel, kde je. Bol čas ísť.
  • Oh, William!