Zvukové Vlny
Aktualizované: 5/25/2017
Zvukové Vlny
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Sound Waves Lesson Plans

Zvukové Vlny

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Čo je to zvuk? Zvuk je spôsobený vibráciami. Výška a hlasitosť zvuku, ktorý sa vytvára, je určená veľkosťou a rýchlosťou týchto vibrácií. Uši človeka sa vyvinuli na zhromažďovanie a spracovanie zvuku, čo nám umožňuje počuť. Zvuk sa používa na celý rad rôznych vecí, napríklad na lekárske zobrazovanie a sonar. Študenti si užijú využitie nasledujúcich aktivít na vytváranie diagramov a porozumenie zvukovým vlnám a ich použitiu.


Zvukové Vlny

Storyboard Popis

Zvukové Vlny

Text z Príbehu

  • Pôvodná stopa osciloskopu.
  • Znieť
  • Osciloskopické stopy
  • Hlasnejší rovnaký rozstup.
  • Rovnaký objem, vyšší rozstup.
  • Rovnaká hlasitosť, nižšia rozteč.