Zvukový Slovník
Aktualizované: 5/25/2017
Zvukový Slovník
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Sound Waves Lesson Plans

Zvukové Vlny

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Čo je to zvuk? Zvuk je spôsobený vibráciami. Výška a hlasitosť zvuku, ktorý sa vytvára, je určená veľkosťou a rýchlosťou týchto vibrácií. Uši človeka sa vyvinuli na zhromažďovanie a spracovanie zvuku, čo nám umožňuje počuť. Zvuk sa používa na celý rad rôznych vecí, napríklad na lekárske zobrazovanie a sonar. Študenti si užijú využitie nasledujúcich aktivít na vytváranie diagramov a porozumenie zvukovým vlnám a ich použitiu.


Zvukové Vlny

Storyboard Popis

Zvukový Slovník

Text z Príbehu

 • FREKVENCIA
 • AMPLITÚDA
 • VLNOVÁ DĹŽKA
 • Frekvencia je počet vĺn, ktoré prechádzajú bodom každú sekundu meranú v Hz (Hz). Frekvencia počuteľného zvuku sa pohybuje od 20 Hz do 20 000 Hz.
 • Amplitúda je výška vlny meraná v metroch (m). Čím vyššia je amplitúda, tým vyššia je intenzita vlny.
 • Vlnová dĺžka je dĺžka jednej vlny meraná v metroch (m).
 • KOMPRESIA
 • Kompresia
 • Znieť
 • RIEDENIE
 • Rarefactions
 • Časť vlny, v ktorej sú častice stlačené, sa nazýva kompresia.
 • Časť vlny, kde sú častice rozptýlené ďaleko od seba, sa nazýva zriedenie.

Priradenie Obrázkov