Conflicts Character Analysis Template

Conflicts Character Analysis Template
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Goldilocks Character Map

Analýza Znakov

Od Kristen Twomey

Analýzy znakov sú dôležité pre rozpoznávanie hĺbky a nárazových znakov na príbeh. Zvyčajne sú analýzy znakov hlbšie zadané alebo krátke eseje, ktoré vyžadujú, aby študent kriticky premýšľal o jednom alebo viacerých znakoch a vyvodil závery z dôkladného čítania textu. Pomáha mať spôsoby, ako vizuálne usporiadať rôzne časti analýzy znakov pomocou storyboardov, grafických organizátorov alebo pracovných hárkov pre analýzu znakov.
Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Conflict | Character Analysis Essay

Text z Príbehu

  • What is the conflict?
  • How does the character react?
  • How do they change?
  • The Conflicts
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family