Traits Character Analysis Template

Aktualizované: 7/17/2019
Traits Character Analysis Template
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Analýza Znakov

Analýza Znakov

Kristen Twomey

Analýzy znakov sú dôležité pre rozpoznávanie hĺbky a nárazových znakov na príbeh. Zvyčajne sú analýzy znakov hlbšie zadané alebo krátke eseje, ktoré vyžadujú, aby študent kriticky premýšľal o jednom alebo viacerých znakoch a vyvodil závery z dôkladného čítania textu. Pomáha mať spôsoby, ako vizuálne usporiadať rôzne časti analýzy znakov pomocou storyboardov, grafických organizátorov alebo pracovných hárkov pre analýzu znakov.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Character Traits | Character Analysis Essay

Text z Príbehu

  • What physical traits do they have?
  • How do they behave?
  • How do they speak?
  • The Traits