Vyhľadávanie
  • Vyhľadávanie
  • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/šablóny-certifikátov

Prispôsobte si Šablóny CertifikátovAk to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Certificate Example

Čo sú to šablóny certifikátov a ako sa najlepšie používajú?

Certifikát je oficiálny dokument používaný na potvrdenie absolvovania kurzu alebo školiaceho programu alebo uznanie akademických alebo profesionálnych úspechov. Môže tiež slúžiť ako vlastný certifikát, ktorý motivuje a odmeňuje študentov za ich tvrdú prácu a obetavosť.

Jedným typom certifikátu je darčekový certifikát, ktorý možno použiť na nákup tovaru alebo služieb ako odmenu za dosiahnutie určitej úrovne odbornosti alebo dokonalosti. Ďalším typom je osvedčenie o ocenení, ktoré sa udeľuje študentom, ktorí preukázali vynikajúci výkon v určitom predmete alebo činnosti. Vlastné certifikáty môžu byť navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám a cieľom konkrétnej triedy alebo organizácie, a možno ich použiť na uznanie širokej škály úspechov. Môžu obsahovať prispôsobené podrobnosti, ako je meno príjemcu, dátum dosiahnutia úspechu a konkrétne podrobnosti o uznanom úspechu. Certifikát je cenným nástrojom na uznanie a oslavu výsledkov v akademickom a profesionálnom prostredí. Darčekové certifikáty, ocenenia za úspechy a vlastné certifikáty možno použiť na uznanie a motiváciu študentov, aby sa usilovali o dokonalosť.

Čo je certifikát a ako môže byť používanie šablón certifikátov prínosom pre triedu?

Začlenenie používania certifikátov v triede má mnoho vzdelávacích výhod. Certifikáty môžu vytvoriť pocit príležitosti a úspechu a motivovať študentov, aby sa snažili o dokonalosť vo svojich akademických a osobných aktivitách. Môžu tiež slúžiť ako účinný nástroj na uznávanie a oslavu úspechov študentov.

Jednou z hlavných výhod používania certifikátov v triede je, že poskytujú študentom hmatateľnú reprezentáciu ich úspechov. Keď študenti dostanú certifikát, môžu vidieť a držať dôkazy svojej tvrdej práce a odhodlania. To môže byť silným motivátorom, ktorý povzbudí študentov, aby pokračovali v dosahovaní dokonalosti vo svojich akademických a osobných cieľoch.

Ďalšou výhodou je, že používanie certifikátov môže pomôcť podporiť pozitívnu a podporujúcu kultúru triedy. Keď sú študenti uznávaní a oslavovaní za svoje úspechy, vytvára to pocit komunity a povzbudzuje ostatných študentov, aby sa tiež snažili o dokonalosť. Pomáha tiež budovať pocit hrdosti a úspechu medzi študentmi, čo môže mať pozitívny vplyv na ich sebavedomie a celkový akademický výkon.

Pre učiteľov je k dispozícii veľa nástrojov na vytváranie certifikátov v triede, ako je softvér na vytváranie certifikátov, šablóny certifikátov, ktoré je možné vytlačiť, a online platformy na návrh certifikátov. Tieto online nástroje na vytváranie certifikátov môžu učiteľom uľahčiť a pohodlne vytvárať prispôsobené certifikáty pre širokú škálu úspechov študentov, ako je napríklad dokončenie projektu, dosiahnutie určitého stupňa alebo preukázanie vodcovských schopností.

Kreatívne spôsoby použitia nástrojov dizajnu certifikátu online pre vlastné certifikáty v lekciách

  • Vytvorte vytlačiteľné šablóny certifikátov pre študentov, ktorí dosiahnu určitú známku, dokončia projekt alebo dosiahnu konkrétny vzdelávací cieľ.
  • Certifikáty na preukázanie vynikajúcich zručností alebo vedomostí v určitej oblasti.
  • Certifikáty na zlepšenie a rast, ako je zlepšenie známok, študijných návykov alebo celkového postoja.
  • Certifikáty za účasť a príspevok k triede, ako napríklad preukázanie vodcovských schopností, prispievanie do diskusií alebo pomoc ostatným.
  • Navrhnite certifikát, ktorý odmeňuje študentov za kreativitu a inováciu, ako napríklad navrhnutie jedinečného projektu alebo prezentácie.
  • Certifikáty za dosahovanie osobných rekordov alebo prekonávanie výziev.
  • Certifikáty za verejnoprospešné práce alebo iné formy pozitívneho vplyvu mimo triedy.
  • Certifikáty za dobré správanie, občianstvo alebo kladné charakterové vlastnosti.

Ako Vytvoriť Certifikát Pomocou Storyboard That

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!


S online generátorom certifikátov Storyboard That a bezplatnými šablónami certifikátov môžete vytvoriť certifikát a rozpoznať úspechy svojich študentov pomocou niekoľkých kliknutí na tlačidlo.

Začlenenie certifikátov do tried je skvelý spôsob, ako naučiť študentov o rôznych formách ocenenia a uznania zamestnancov. S pomocou online tvorcu certifikátov môžu učitelia ušetriť čas a jednoducho vytvárať krásne certifikáty s vlastnými dizajnovými prvkami na mieru, vrátane firemného loga a podpisu, ak je to potrebné. Študenti sa tiež môžu dozvedieť o procese nahrávania a sťahovania šablón, ako aj o pridávaní vlastných informácií na vytváranie prispôsobených certifikátov. Využitím týchto nástrojov môžu učitelia pomôcť študentom pochopiť dôležitosť ocenenia zamestnancov a zároveň si vybudovať cenné zručnosti v oblasti dizajnu a technológie.

Ešte viac Storyboard That obsahuje zdroje a bezplatné tlačiteľné materiályŠťastné vytváranie!


Často kladené otázky o certifikátoch

Aký je účel používania certifikátov v triede?

Certifikáty môžu byť použité na motiváciu a uznanie výsledkov študentov. Môžu byť účinným nástrojom na zvýšenie sebadôvery študentov, povzbudenie pozitívneho správania a podporu pocitu úspechu a hrdosti na svoju prácu.

Ako sa dajú použiť certifikáty v triede?

Certifikáty môžu byť použité rôznymi spôsobmi, ako je uznanie akademických úspechov, úsilia a zlepšenia, participácie, kreativity, vodcovských schopností, komunitných služieb a pozitívneho správania.

Aké sú výhody používania certifikátov v triede?

Certifikáty môžu byť cenným nástrojom na podporu zapojenia študentov, povzbudenie pozitívnej kultúry v triede a posilnenie vzdelávacích cieľov a cieľov. Môžu tiež pomôcť vybudovať študentskú sebadôveru a sebaúctu a poskytnúť pocit uznania a úspechu študentov za ich tvrdú prácu a obetavosť.

Ako môžu učitelia vytvárať a distribuovať certifikáty?

Učitelia môžu vytvárať bezplatné šablóny certifikátov pomocou rôznych online nástrojov, šablón a bezplatných tvorcov certifikátov. Certifikáty je možné vytlačiť a distribuovať študentom, alebo ich možno poslať e-mailom alebo zverejniť online.

Sú certifikáty relevantné len pre akademické výsledky?

Nie, certifikáty možno použiť na uznanie širokej škály úspechov a prínosov v triede aj mimo nej. Certifikáty môžu byť napríklad udelené za účasť, kreativitu, vodcovské schopnosti, komunitné služby a pozitívne správanie.

Aká je veľkosť certifikátu alebo aká je ideálna veľkosť šablón certifikátov?

Pri vytváraní vlastného certifikátu je dôležité zvážiť veľkosť na základe dizajnu a zamýšľaného použitia. Zatiaľ čo najbežnejšia veľkosť certifikátov je 8,5 palcov x 11 palcov – rovnaká veľkosť ako štandardný kus papiera do tlačiarne – môžete si vybrať väčšiu alebo menšiu veľkosť v závislosti od vašich preferencií a požiadaviek. Je však dôležité mať na pamäti, že veľkosť 8,5 x 11 je široko používaná, pretože je vhodná na tlač, zarámovanie a ponúka dostatok priestoru na zahrnutie všetkých potrebných informácií a dizajnových prvkov.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/šablóny-certifikátov
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky