https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/frayer-modelovej-listy

Čo sú Frayer Model Worksheets?

Modely Frayer sú grafické organizátory rozdelené do piatich častí. Slovo alebo koncept je umiestnený do stredu a okolo tohto slova alebo konceptu sú štyri boxy.


Prečo sú dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Tradične sa modely Frayer používajú na štúdium a precvičovanie slovnej zásoby. Názvy škatúľ sa môžu líšiť, ale bežne sa používajú definície, charakteristiky, vety, príklady, príklady a obrázok. Frayer Model dáva študentom diskrétne sekcie, ktoré sa sústreďujú na jeden aspekt slovného slová naraz. Keďže tento grafický organizátor je veľmi ľahko použiteľný, mnohí učitelia prispôsobili model Frayer na iné účely. Zmenou názvov každého okruhu môžu učitelia poskytnúť silný rámec pre to, čo ich študenti potrebujú.


Frayer Model Templates

Ak chcete vytvoriť pracovné hárky modelu Frayer, kliknite nižšie na tlačidlo Použiť túto šablónu. Akonáhle ste v Storyboard Creator, kliknite na každý z prvkov šablóny, aby ste ich zmenili tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Keď skončíte, uložte ho a postupujte podľa pokynov. Váš pracovný hárok si môžete vytlačiť z nasledujúcej obrazovky alebo sa uloží do vášho účtu.


Happy Creating!


Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/frayer-modelovej-listy
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.