https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/infografiky-ux
Prispôsobte si a Používajte Ešte Dnes!


Vytvorte Bezplatnú Infographic*


Čo je to UX infografika?

Infografika UX je vizuálna reprezentácia informácií súvisiacich s dizajnom používateľskej skúsenosti (UX). Môže zahŕňať údaje, štatistiky, princípy dizajnu, vzorce správania používateľov a ďalšie informácie relevantné pre dizajn UX.

Prečo sú UX infografiky dôležité?

Infografika UX je dôležitá, pretože môže pomôcť komunikovať zložité informácie v jednoduchom a ľahko pochopiteľnom formáte. Môžu byť použité na vzdelávanie a informovanie dizajnérov, vývojárov, zainteresovaných strán a ďalších členov tímu o princípoch dizajnu UX a osvedčených postupoch.

Ako sa najlepšie používajú UX infografiky?

Infografika UX sa najlepšie používa ako vizuálna pomôcka počas prezentácií alebo stretnutí, ako referenčný nástroj pre dizajnérov a vývojárov alebo ako marketingový nástroj na komunikáciu hodnoty dizajnu UX so zainteresovanými stranami alebo klientmi.

Čo je súčasťou infografiky UX?

Infografika UX môže obsahovať rôzne informácie súvisiace s dizajnom UX, ako sú napríklad osoby používateľov, princípy dizajnu, vzorce správania používateľov, výsledky testovania použiteľnosti a ďalšie údaje alebo štatistiky relevantné pre dizajn UX.

Infografika UX vs. UI

UX (User Experience) a UI (User Interface) sú dôležité aspekty navrhovania efektívnej infografiky, ale zameriavajú sa na rôzne aspekty procesu navrhovania.

Dizajn UX sa zaoberá vytváraním pozitívnej a zmysluplnej používateľskej skúsenosti so zameraním na použiteľnosť, dostupnosť a jednoduchosť používania infografiky. To zahŕňa pochopenie potrieb a cieľov používateľa, organizovanie informácií logickým a intuitívnym spôsobom a navrhovanie interakcií, ktoré sú intuitívne a ľahko pochopiteľné.

Dizajn používateľského rozhrania sa na druhej strane zameriava na vizuálne a interaktívne prvky infografiky. To zahŕňa návrh rozloženia, typografie, farieb a grafiky s cieľom vytvoriť pre používateľa esteticky príjemný a pútavý vizuálny zážitok.

Aby som to zhrnul, dizajn UX je o tom, aby sa infografika ľahko používala a rozumela, zatiaľ čo dizajn používateľského rozhrania je o tom, aby bola vizuálne príťažlivá a pútavá. Dizajn UX aj používateľského rozhrania sú dôležité pre vytváranie efektívnej infografiky, ktorá komunikuje informácie jasným a pútavým spôsobom.


3 Tipy na Vytváranie UX Infografík

1

Break It Down

Prvým krokom pri vytváraní infografiky používateľskej skúsenosti je rozdelenie krokov používateľa do jednotlivých segmentov. Rozhodnite, aké sú kľúčové akcie používateľa, a ilustrujte ich ako kľúčové úlohy používateľa. Ukážte poradie, v akom sa musia uskutočniť.

2

Majte Počiatočný a Konečný bod

Jasne znázornite počiatočný a konečný bod používateľov. Označte tieto body jasnými a zrozumiteľnými ikonami začiatku a konca, aby každý vedel, ako vaši používatelia začínajú a končia interakciu s vaším produktom.

3

Rozlišujte UX a UI

Vytvorenie infografiky UX je skvelou príležitosťou, ako jasne vymedziť rozdiel medzi UX a UI. Oddeľte dve polia a uveďte, aké typy akcií spadajú do každej kategórie, aby ste medzi nimi jasne rozlíšili. Obrázky a ikony sú skvelým spôsobom, ako uviesť jednotlivé akcie.


Často Kladené Otázky o UX Infografike

Ako zabezpečím, aby bola moja infografika UX efektívna?

Aby bola vaša infografika UX efektívna, zamerajte sa na prezentáciu informácií jasným a stručným spôsobom, použite vizuálne prvky na zlepšenie pochopenia a zabezpečte, aby bol dizajn vizuálne príťažlivý a konzistentný s vašou značkou alebo projektom.

Dá sa infografika UX použiť pri testovaní používateľov?

Áno, infografiku UX možno použiť pri testovaní používateľov na prezentáciu údajov a poznatkov v jasnom a ľahko pochopiteľnom formáte. To môže používateľom pomôcť lepšie pochopiť výsledky testovania a poskytnúť hodnotnejšiu spätnú väzbu.

Zobraziť ďalšie infographic šablóny!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/infografiky-ux
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky