https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/listu-mapy
Prispôsobte si a Používajte Ešte Dnes!

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Šablóny Mapových Pracovných Listov | Geografické Pracovné Listy

Čo je mapový pracovný list?

Mapový pracovný list je typ vzdelávacieho zdroja, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol deťom naučiť sa geografiu a mapovacie zručnosti. Zvyčajne obsahuje mapu alebo sériu máp, doplnené otázkami, výzvami alebo inými aktivitami, ktoré od študentov vyžadujú interakciu s informáciami rôznymi spôsobmi.

Výučba, ako používať mapy, pomáha zdokonaľovať kľúčové koncepty spoločenských štúdií, ako aj schopnosť myslieť priestorovo. Študenti sa môžu dozvedieť viac o geografických, ekonomických, politických a sociálnych črtách krajiny alebo regiónu, aby si zvýšili celkové pochopenie ich histórie a súčasnosti! Tieto šablóny pracovných hárkov majú vopred pripravené mapy, ktoré môže vaša trieda použiť na označovanie miest alebo kľúčových udalostí, popis fyzických prvkov a podobne. Pracovné listy zo sociálnych štúdií vám môžu pomôcť dozvedieť sa viac o prispôsobení.

Obsah mapovacích pracovných listov sa môže značne líšiť v závislosti od zamýšľaného publika a vzdelávacích cieľov. Napríklad pracovný hárok s mapou pre malé deti môže obsahovať jednoduché farebné mapy so štítkami pre rôzne regióny alebo krajiny, zatiaľ čo jeden pre starších študentov môže obsahovať zložitejšie mapy, ktoré od študentov vyžadujú interpretáciu údajov, analýzu vzorov alebo vytváranie spojení medzi rôznymi regiónmi.

Môžu byť použité v rôznych vzdelávacích prostrediach, vrátane tried, prostredia domáceho vzdelávania a doučovania. Sú užitočné najmä pre učiteľov, ktorí chcú do svojich hodín začleniť viac praktických a interaktívnych vzdelávacích aktivít.

Jednou z výhod týchto listov je, že sa dajú prispôsobiť rôznym štýlom učenia a schopnostiam. Niektorí môžu napríklad ťažiť z vizuálnych pomôcok, ako sú mapy a diagramy, zatiaľ čo iní môžu preferovať viac textové aktivity alebo praktické projekty. Ponukou rôznych typov pracovných listov môžu učitelia zabezpečiť, aby sa všetci mohli s materiálom zaoberať spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje.

Prečo sú dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Geografia má obrovský vplyv na vedu a historické udalosti. Presné mapy sa tiež ťažko kreslia! Miesta a objekty môžu byť označené, ale mapy môžu byť ešte užitočnejšie ako vizuálna referencia, ktorá sprevádza analýzu historických alebo kľúčových udalostí, morských prúdov a súčasnej politiky. Môžu byť použité v spojení s jednotkami domorodých národov , starovekých civilizácií , koloniálnej Ameriky a ďalších! Učiteľ môže vydať mapu občianskej vojny označenú kľúčovými bitkami a požiadať triedu, aby označila miesto každej bitky a napísala stručné zhrnutie výsledku. Študenti môžu tiež dostať za úlohu označiť španielsky hovoriace krajiny vrátane Argentíny, Španielska a Mexika, čo im pomôže lepšie porozumieť regiónom a ich kultúrnej rozmanitosti.

Mapové pracovné listy sú dôležitou súčasťou vzdelávacích zdrojov z niekoľkých dôvodov:

 1. Pomáhajú rozvíjať svoje mapovacie a geografické zručnosti: Pomocou našich pracovných listov sa deti môžu naučiť čítať a interpretovať mapy, porozumieť rôznym typom mapových projekcií, identifikovať kľúčové prvky, ako sú politické hranice, prírodné zdroje a zmena klímy.
 2. Podporujú priestorové myslenie: Vyžadujú od študentov priestorové myslenie, čo je dôležitá zručnosť pre rôzne akademické a profesionálne oblasti. Priestorové myslenie zahŕňa pochopenie toho, ako sú predmety, ľudia a miesta usporiadané v priestore a ako spolu súvisia.
 3. Podporujú kritické myslenie: Často obsahujú otázky alebo výzvy, ktoré vyžadujú, aby študenti analyzovali, interpretovali a syntetizovali informácie. To pomáha rozvíjať schopnosti kritického myslenia, ako je riešenie problémov, rozhodovanie a hodnotenie.
 4. Podporujú interdisciplinárne vzdelávanie: Môžu byť použité na výučbu rôznych predmetov vrátane histórie, spoločenských vied, prírodných vied a matematiky. Integráciou rôznych tematických oblastí do jedného pracovného hárka mapovej aktivity môžu tieto pracovné hárky pomôcť vidieť súvislosti medzi rôznymi študijnými odbormi.

Pre čo najlepšie využitie je dôležité zvážiť nasledovné:

 1. Prispôsobte aktivitu vzdelávacím cieľom: Mali by byť navrhnuté s ohľadom na špecifické vzdelávacie ciele. To môže pomôcť zabezpečiť, že aktivita je relevantná a pútavá a že sú schopní dosiahnuť požadované výsledky vzdelávania.
 2. Poskytnite jasné pokyny: Mali by obsahovať jasné a stručné pokyny na vyplnenie pracovných listov s mapovými aktivitami. To môže pomôcť triede zostať sústredená a pomôcť pri zmätku.
 3. Lešenie aktivity: V závislosti od zložitosti aktivity môže byť užitočné poskytnúť ďalšiu podporu. Môže to zahŕňať zlepšenie príkladov, rozdelenie pracovného hárka aktivity na menšie kroky alebo ponúkanie rád alebo tipov.
 4. Zahrňte reflexiu a spätnú väzbu: Ak chcete študentom pomôcť upevniť si učenie, môže byť užitočné zahrnúť čas na reflexiu a spätnú väzbu. Môže to zahŕňať zdieľanie myšlienkových procesov alebo požiadanie detí, aby zhodnotili svoju vlastnú prácu a prácu svojich rovesníkov.

Celkovo sú mapové pracovné listy účinným nástrojom na podporu priestorového myslenia, kritického myslenia a interdisciplinárneho učenia. Navrhnutím aktivít, ktoré sú prispôsobené konkrétnym vzdelávacím cieľom a poskytnutím jasných pokynov a podpory, môžu pedagógovia pomôcť rozvíjať cenné zručnosti a znalosti, ktoré im budú dobre slúžiť počas ich akademickej a profesionálnej kariéry.

Typy pracovných listov máp

Existuje niekoľko typov pracovných listov, ktoré môžu pedagógovia použiť na rozvoj svojich mapovacích geografických zručností. Niektoré bežné typy týchto pracovných listov zahŕňajú:

 • Označovanie: Označte na mape špecifické objekty, ako sú štáty, krajiny, oceány alebo orientačné body. Môžu sa použiť na to, aby pomohli študentom naučiť sa názvy a umiestnenie kľúčových geografických prvkov.
 • Zhoda: Priraďte názvy alebo popisy objektov k ich polohe na mape. Môžu byť použité na pomoc pri rozvíjaní ich schopností priestorového uvažovania a na pochopenie toho, ako spolu rôzne funkcie súvisia.
 • Farbenie: Farbenie v rôznych regiónoch podľa špecifických kritérií, ako sú politické hranice, klimatické zóny alebo prírodné zdroje. Môžu sa použiť na pochopenie toho, ako rôzne faktory ovplyvňujú distribúciu ľudí, zdrojov a krajiny.
 • Analýza: Interpretujte údaje a na základe týchto údajov vyvodzujte závery. Môžu byť použité na pomoc študentom rozvíjať ich kritické myslenie a schopnosti riešiť problémy a pochopiť, ako možno mapy použiť na zobrazenie zložitých informácií.
 • Tvorba: Vytvárajte mapy na základe špecifických kritérií, ako je kreslenie mapy sveta fantázie alebo mapovanie ich denného dochádzania. Môžu byť použité na pomoc študentom rozvíjať ich kreativitu a schopnosti priestorového uvažovania a pochopiť, ako možno mapy použiť na pochopenie osobných skúseností a perspektív.
 • Mapové pracovné listy zadarmo

  Bezplatné mapové pracovné hárky sa vzťahujú na pracovné hárky, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie a bezplatné použitie z rôznych vzdelávacích webových stránok a zdrojov. Mnohé organizácie a jednotlivci vytvárajú a zdieľajú pracovné listy ako spôsob podpory učenia a propagácie geografickej gramotnosti.

  Bezplatné pracovné hárky môžu pokrývať širokú škálu tém a sú k dispozícii v rôznych formátoch, vrátane tlačiteľných súborov PDF, online interaktívnych aktivít a digitálneho sťahovania. Môžu zahŕňať mapy rôznych regiónov, krajín a kontinentov, ako aj mapy, ktoré ilustrujú špecifické témy, ako je klíma, prírodné zdroje a rozloženie obyvateľstva.

  Bezplatné pracovné listy môžu pedagógovia používať v rôznych prostrediach, sú tiež užitočné pre učiteľov, ktorí hľadajú lacné alebo bezplatné vzdelávacie zdroje, ktoré možno ľahko prispôsobiť potrebám každého v triede.

  Dôležitou súčasťou pri používaní bezplatných pracovných listov je zabezpečiť, aby boli presné a aktuálne. Je dobré dvakrát skontrolovať informácie a zdroje uvedené v pracovných hárkoch, aby ste sa uistili, že sú spoľahlivé a dôveryhodné.

  Map Maker

  Map maker je bezplatný online tvorca máp alebo softvérový nástroj, ktorý používateľom umožňuje vytvárať a prispôsobovať mapy na rôzne účely. Pôvodne ho vyvinula spoločnosť Google ako nástroj na mapovanie komunity, ale jeho výroba bola ukončená a nahradená Mapami Google.

  Bezplatný tvorca máp ponúka množstvo bezplatných funkcií, ktoré používateľom umožňujú upravovať a aktualizovať geografické informácie, ako sú cestné siete, body záujmu a obrysy budov. S upraviteľnými verziami môžu používatelia tiež prispôsobiť a pridať svoje vlastné informácie do mapy, ako sú firemné záznamy a miestne orientačné body.

  Aplikácia Map Maker bola užitočná najmä na mapovanie oblastí, ktoré neboli dobre prezentované na existujúcich mapách, ako sú vzdialené alebo vidiecke oblasti, alebo na vytváranie špecializovaných máp na špecifické účely, ako je reakcia na katastrofu alebo úsilie o konverzáciu.

  Jednou z výhod bezplatného tvorcu máp je možnosť spolupracovať s ostatnými na projektoch, z ktorých mnohé ponúkajú funkcie, ktoré umožňujú viacerým používateľom pracovať na rovnakom projekte súčasne, čo uľahčuje zdieľanie informácií a zabezpečuje ich presnosť a aktuálnosť. dátum.

  Softvérové nástroje na mapovanie tiež ponúkajú širokú škálu možností prispôsobenia, čo umožňuje používateľom vytvárať mapy prispôsobené ich špecifickým potrebám a záujmom. Používatelia si môžu napríklad vybrať z rôznych štýlov vrátane topografických máp, satelitných snímok a máp ulíc alebo prispôsobiť farby, štítky a symboly použité na mape.

  Vytvorte si vlastný pracovný list s mapou

  Ak chcete vytvoriť pracovný hárok od začiatku, budete musieť postupovať podľa nasledujúcich krokov:

  1. Určite účel a rozsah: Skôr ako začnete vytvárať pracovný hárok, mali by ste sa rozhodnúť o účele a rozsahu mapy. Môžete si napríklad vytvoriť pracovný hárok s označovaním, ktorý vám pomôže naučiť sa názvy a miesta rôznych krajín v regióne, alebo pracovný hárok na vyfarbenie, ktorý požiada študentov, aby tieňovali v rôznych klimatických zónach.
  2. Vyberte mapu, ktorá vyhovuje vášmu účelu: Keď určíte účel a rozsah pracovného hárka, budete musieť vybrať mapu, ktorá vyhovuje vašim potrebám.
  3. Prispôsobiť: Keď si vyberiete mapu, môžete si ju prispôsobiť tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Možno budete chcieť pridať štítky, symboly a farebné kódovanie, ktoré vám pomôžu pochopiť informácie zobrazené na mape.
  4. Vytváranie otázok alebo výziev: Aby boli pracovné hárky interaktívne, mali by ste vytvoriť otázky alebo výzvy, ktoré žiadajú študentov, aby nejakým spôsobom interagovali s mapou. Môžete napríklad požiadať triedu, aby označila konkrétne krajiny alebo orientačné body na mape, alebo aby vyfarbila rôzne oblasti podľa špecifických kritérií.
  5. Test: Po vytvorení pracovného hárka by ste ho mali otestovať, aby ste sa uistili, že je efektívny a pútavý. Možno ho budete chcieť zdieľať s kolegami alebo študentmi a požiadať o spätnú väzbu o tom, ako dobre funguje a ako ho možno zlepšiť.
  6. Zdieľať: Nakoniec môžete pracovný list zdieľať s ostatnými. Možno ho budete chcieť zverejniť online, aby si ho ostatní mohli stiahnuť a použiť, distribuovať ho študentom vo vašej triede alebo na doučovacích reláciách.

  Podľa vyššie uvedených krokov si môžete vytvoriť svoj vlastný pracovný hárok, ktorý je prispôsobený vašim špecifickým potrebám a pomáha rozvíjať cenné mapovacie a geografické zručnosti.

  Iné šablóny na použitie

  • Vytvorte mapu príbehu : Šablóny máp príbehu predstavujú spôsob, ako vizuálne usporiadať kľúčové prvky mapovania príbehu, ako je zápletka príbehu, prostredie, postavy a témy. Šablóna mapy príbehu môže mať mnoho podôb, ale zvyčajne pozostáva z diagramu alebo grafu, ktorý zobrazuje tok príbehu a vzťahy medzi jeho rôznymi prvkami. Ak chcete vytvoriť pracovný list s mapou príbehu, môžete začať identifikáciou hlavných postáv, prostredí a hlavných udalostí príbehu. Tieto môžu byť potom usporiadané do grafu alebo diagramu, ktorý ilustruje, ako sú prepojené a ako sa vyvíjajú v priebehu času. Šablóny máp príbehov možno použiť v rôznych kontextoch, napríklad na hodinách literatúry, tvorivých dielňach písania alebo ako plánovací nástroj pre autorov a scenáristov. Naše pracovné listy tiež môžu pomôcť deťom a spisovateľom získať hlbšie pochopenie štruktúry a prvkov príbehu a identifikovať príležitosti na rozvoj a zlepšenie.
  • Šablóny máp postáv : Ide o grafický organizér, ktorý pomáha analyzovať a pochopiť osobnosti a črty fiktívnych postáv v knihe, príbehu alebo filme. Zvyčajne pozostáva z tabuľky alebo diagramu, ktorý poskytuje priestor na zaznamenanie rôznych podrobností o postave, ako je jej vzhľad, osobnosť, činy, vzťahy a motivácia. Účelom týchto šablón je pomôcť študentom usporiadať a syntetizovať ich myšlienky a postrehy o postave a hlbšie pochopiť ich úlohu v príbehu. Vyplnením šablón môžu študenti identifikovať a analyzovať rôzne prvky, ktoré prispievajú k identite postavy, a použiť tieto informácie na vyvodenie záverov a predpovedí o ich správaní a činoch. Šablóna je užitočná na zapojenie sa do literárnej analýzy a na podporu zručností kritického myslenia, ako aj na zlepšenie ich porozumenia a hodnotenia fiktívnych textov.
  • Spider map maker : Spider map maker je nástroj, ktorý používateľom umožňuje vytvárať pavúčie mapy, známe aj ako myšlienkové alebo koncepčné mapy. Ide o vizuálnu reprezentáciu myšlienok alebo konceptov, ktoré sú organizované okolo ústrednej témy alebo témy. Ústredná téma je umiestnená v strede mapy a súvisiace myšlienky alebo koncepty sú s ňou spojené prostredníctvom vetiev a lúčov. Pavúčia mapa zvyčajne poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré používateľom umožňuje vytvárať a upravovať pavúčí mapy pomocou rôznych tvarov, farieb, písiem a obrázkov. Softvér môže tiež obsahovať funkcie, ako je možnosť pridávať poznámky, hypertextové odkazy a prílohy k prvkom, ako aj možnosť exportovať mapy v rôznych formátoch, ako sú súbory PDF, obrazové súbory alebo interaktívne webové formáty.
  • Šablóny pre učiteľov : Šablóny pre učiteľov sa týkajú vopred navrhnutých dokumentov, pracovných listov a iných materiálov, ktoré sú špeciálne vytvorené na použitie učiteľmi v rôznych vzdelávacích prostrediach. Tieto šablóny sú navrhnuté tak, aby šetrili čas a námahu, pretože poskytujú rámec na vytváranie plánov hodín, úloh a iných materiálov. Niektoré bežné príklady šablón pre učiteľov zahŕňajú šablóny plánov lekcií, knihy alebo šablóny ročníkov, šablóny na správu triedy a tabuľky správania. Používanie šablón pre učiteľov môže učiteľom ušetriť čas pri vytváraní vysokokvalitných učebných materiálov a zdrojov v triede. Pomocou šablón sa učitelia môžu viac sústrediť na obsah svojich hodín a tráviť menej času formátovaním a dizajnom.

  Ako Vytvoriť Vlastnú Mapu

  1

  Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

  Máme farebné, čiernobiele, na výšku alebo na šírku šablóny. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

  2

  Kliknite na "Kopírovať šablónu"

  Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

  3

  Pomenujte Pracovný List!

  Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

  4

  Upravte Svoj Pracovný Hárok

  Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

  5

  Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

  Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

  6

  Ďalšie Kroky

  Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!  Šťastné vytváranie!


  Často kladené otázky o mapových pracovných listoch

  Čo je generátor máp a ako funguje?

  Generátor máp je nástroj, ktorý automaticky vytvára mapy na základe určitých parametrov alebo vstupných údajov. Generátor online máp zvyčajne zahŕňa algoritmy, ktoré generujú terén, orientačné body a ďalšie funkcie, ktoré môže používateľ prispôsobiť a upraviť. Generátory máp sa často používajú v hrách, simuláciách a kartografii.

  Ako môžem vytvoriť vlastnú mapu pre svoj projekt alebo prezentáciu?

  Existuje niekoľko bezplatných online tvorcov alebo tvorcov máp a nástrojov, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho vytvoriť mapu online. Storyboard That je populárna možnosť tvorby vlastných máp. Vlastný tvorca máp ponúka celý rad možností prispôsobenia, ako je pridávanie značiek, vrstiev, trás, ako aj zmena farieb, fontov a štýlov mapy.

  Aké sú výhody používania online tvorcu máp?

  Online tvorca máp ponúka niekoľko výhod oproti tradičným mapovacím nástrojom, ako je napríklad jednoduché použitie, prístupnosť odkiaľkoľvek s internetovým pripojením a často bezplatná alebo nízka cena. Umožňujú tiež spoluprácu a zdieľanie v reálnom čase, čo môže byť užitočné pre skupinové projekty a úlohy.

  Ako môžem vytvoriť mapovú úlohu pre svojich študentov?

  Vytvorenie mapovej úlohy môže byť skvelým spôsobom, ako zapojiť študentov do geografie a histórie a pomocou pracovných listov na mapovanie spoločenských štúdií. Ak chcete vytvoriť zadanie mapy, môžete začať definovaním vzdelávacích cieľov a rozsahu projektu. Potom si môžete vybrať nástroj na tvorbu máp, ktorý vyhovuje vašim potrebám, a poskytnúť študentom jasné pokyny, pokyny a zdroje. Nakoniec môžete vyhodnotiť mapy študentov na základe špecifických kritérií, ako je presnosť, kreativita a kritické myslenie.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/listu-mapy
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky