https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/mapy-plagáty
Prispôsobte si a Používajte Ešte Dnes!

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte plagát do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!


Prečo mapy veľkosti plagátu?

V oblasti vzdelávania je využívanie inovatívnych a pútavých vyučovacích metód prvoradé na upútanie pozornosti študentov a podporu zmysluplných vzdelávacích skúseností. Jeden takýto prístup zahŕňa strategické používanie máp, plagátov a pracovných listov v triede. Tieto vizuálne pomôcky dokážu premeniť všednú lekciu na interaktívnu a podmanivú cestu objavovania, čím sa zlepší porozumenie a uchovanie komplexných pojmov u študentov pri vytváraní vlastnej mapy. Mapy sú neuveriteľne všestranné projekty.

Môžu predviesť prostredie príbehu, miesto historickej udalosti alebo dôležité črty regiónu. Vopred pripravené šablóny preskočia krok sledovania a vytvorenie veľkej mapy umožňuje študentom rozmiestniť svoje informácie a zabezpečiť, aby sa im zmestilo všetko, čo potrebujú!

Vizuálne pomôcky majú hlboký vplyv na proces učenia a začlenenie nástrojov, ako sú mapy, plagáty a pracovné listy, môže priniesť pozoruhodné výsledky. Zavedením vizuálnych prvkov a tým, že študenti vytvoria online, pedagógovia využívajú vrodenú ľudskú schopnosť spracovávať informácie prostredníctvom obrázkov, čo vedie k zvýšenej angažovanosti a lepšiemu porozumeniu. Táto metóda je obzvlášť výhodná na prispôsobenie sa rôznym štýlom učenia.

Skúmanie máp: Okno do sveta

Mapy sú viac než len zobrazenia geografických polôh; slúžia ako brány k pochopeniu sveta. V triede mapy nachádzajú uplatnenie v rôznych predmetoch, ako je geografia a dejepis, pričom pomáhajú študentom pochopiť politické hranice, fyzické črty a kultúrnu rozmanitosť. Pomocou nástrojov, ako je tvorca máp, generátor máp a tvorca máp, môžu pedagógovia ukázať študentom, ako vytvoriť mapu, alebo ich dokonca povzbudiť, aby vytvorili svoje vlastné mapy. S dostupným softvérom na tvorbu máp môžu študenti vytvárať mapy, ktoré zodpovedajú ich projektom a prezentáciám. Tieto nástroje ponúkajú širokú škálu šablón a interaktívne mapové rozhranie, ktoré používateľom umožňuje vybrať si farby, upraviť funkcie a dokonca pridať čiary na prispôsobenie svojich máp.

Pôsobivý svet plagátov

Plagáty sú účinným médiom na sprostredkovanie informácií vizuálne príťažlivým spôsobom. V triede ožívajú plagátové mapy, keď pedagógovia vytvárajú pútavé displeje, ktoré zahŕňajú kľúčové pojmy a údaje. Vytvorenie pútavého plagátu zahŕňa použitie šablón, kde si pedagógovia môžu vybrať z rôznych šablón a nástrojov na vytváranie infografík. Tieto nástroje uľahčujú generovanie obrysu alebo výber vopred navrhnutej šablóny. Napríklad, ak sa lekcia točí okolo európskych krajín, pedagógovia môžu rýchlo vytvoriť plagát s krajinami a regiónmi Európy. Funkcia generátora obrysov umožňuje jednoduché prispôsobenie tak, aby zodpovedalo cieľom lekcie.

Pracovné listy sú tiež cennými nástrojmi na posilnenie hodín a podporu praktického učenia. Pedagógovia si môžu navrhnúť svoje vlastné alebo využiť bezplatné online zdroje máp pre študentov na precvičovanie cvičení súvisiacich s mapou. Ak sa napríklad téma týka štátov a okresov v rámci konkrétnej krajiny, študenti môžu použiť bezplatnú šablónu mapy na označenie a vyfarbenie týchto oblastí. To nielen pomáha študentom pochopiť geografické rozdelenie, ale tiež zlepšuje ich zručnosti v čítaní máp.

Vytváranie vlastných zdrojov učebne

Začlenenie detí do procesu tvorby máp môže prehĺbiť ich angažovanosť. Povzbudzovať ich, aby si plne prispôsobili svoje vlastné mapy pomocou nástrojov, ako je bezplatný nástroj na vytváranie máp, môže byť odmeňujúcim úsilím. Okrem toho môžu učitelia viesť študentov pri navrhovaní pútavých plagátov, ktoré sprostredkujú komplexné informácie vizuálne príťažlivým spôsobom. Prispôsobenie pracovných listov tak, aby vyhovovali konkrétnym lekciám a témam, dodáva študentom osobný dotyk, ktorý rezonuje.

Integrácia máp, plagátov a pracovných listov do prostredia triedy otvára svet možností interaktívnych a pútavých vzdelávacích skúseností. Využitím nástrojov, ako sú šablóny, generátory a interaktívne mapy, si pedagógovia umožňujú poskytovať študentom cenné poznatky o svete okolo nich. Tento prístup nielen zvyšuje porozumenie, ale podporuje aj celoživotnú lásku k učeniu. Keď budeme pokračovať v skúmaní nových ciest vzdelávania, spomeňme si na nadčasový vplyv vizuálnych pomôcok pri formovaní zvedavých myslí.

Tipy na vytvorenie mapového plagátu

  1. Vyberte si predmet a tému: Vyberte si tému, ktorá je v súlade s cieľmi a učebnými osnovami vašej hodiny. Určite si tému pracovného listu, či už ide o geografiu, históriu, prírodovedu alebo iný predmet.

  2. Využite online nástroje na tvorbu: Preskúmajte možnosti, ako je tvorca máp, generátor máp a softvér na tvorbu máp. Zistite, ako vytvoriť mapu pomocou týchto nástrojov, berúc do úvahy funkcie, ako sú hranice krajín, štítky a ikony.

  3. Prispôsobenie pomocou Custom Map Maker: Vyberte si vlastného výrobcu máp a navrhnite nádherné mapy, ktoré vyhovujú vašim špecifickým vzdelávacím potrebám. Experimentujte s rôznymi farbami, štýlmi a možnosťami rozloženia, aby ste zvýšili vizuálnu príťažlivosť.

  4. Využite šablóny a interaktívne mapy: Využite výhody vopred navrhnutých šablón, ktoré poskytujú solídny východiskový bod. Ak chcete, použite bezplatné možnosti šablón máp dostupné online.

  5. Začlenenie nástroja na vytváranie infografiky máp a generátor obrysov máp: Vylepšite svoj pracovný hárok pomocou nástroja na vytváranie infografík, ktorý vám umožní vizuálne prezentovať údaje. Pomocou generátora prehľadov vytvorte jasné a zreteľné hranice pre krajiny, regióny alebo konkrétne oblasti.

  6. Výber šablón máp sveta pre široké pojmy: Pri výučbe globálnych pojmov preskúmajte šablóny sveta, aby ste ukázali kontinenty, oceány a hlavné orientačné body.

  7. Vytvárajte plagáty s efektom: Spojte svoje tvorivé schopnosti s princípmi dizajnu máp plagátov. Povzbudzujte študentov, aby sa aktívne zapájali vytváraním vlastných máp, plagátov alebo pracovných listov, čím sa podporí hlbšie pochopenie predmetu.

  8. Neustále inovujte pomocou nástroja Map Infographic Maker: Pokračujte v skúmaní nových funkcií a aktualizácií v nástrojoch na vytváranie máp infografiky. Zahrňte do svojich pracovných hárkov vizualizáciu údajov a infografiku, aby ste získali viacrozmerný vzdelávací zážitok.

Viac Storyboard That zdrojmi a pracovnými listami


Ako Vytvoriť Plagát s Mapou

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo úžasných šablón. Pozrite sa na náš farebný príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na „Kopírovať šablónu“

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Svoj Plagát!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Plagát

Tu zahrniete detaily, text, obrázky a urobíte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s plagátom, kliknite na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu, aby ste opustili svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, obrazový súbor alebo obrázok vo vysokom rozlíšení a priložiť ho k úlohe a použiť ho digitálne alebo na prezentáciu!Šťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Mapových Plagátoch

Prečo by som mal v triede používať mapy, plagáty a pracovné listy?

Mapy, plagáty a pracovné listy zlepšujú zapojenie, pomáhajú porozumieť, zameriavajú sa na rôzne štýly učenia a uľahčujú prístup ku komplexným konceptom.

Aké subjekty môžu mať prospech z používania mapových plagátov?

Prakticky každý predmet a stupeň bude mať prospech. Geografia, história, veda, spoločenské vedy a dokonca aj jazykové umenie môžu byť obohatené prácou s vizuálnymi pomôckami a interaktívnymi prvkami, ktoré tieto nástroje poskytujú.

Aké sú kreatívne spôsoby začlenenia máp a plagátov do lekcií?

Zapojte študentov do skvelých interaktívnych poľovačiek založených na mapách, plagátov na časovej osi historických udalostí alebo spoločných projektov na vytváranie máp, ktoré zahŕňajú výskum a analýzu údajov.

Ako nájsť rovnováhu medzi používaním vizuálnych pomôcok a tradičnými vyučovacími metódami?

Vizuálne pomôcky by mali dopĺňať vaše vyučovacie metódy; používať ich strategicky na posilnenie koncepcií, vzbudenie záujmu a povzbudenie aktívnej účasti. Vyváženie vizuálnych pomôcok a tradičných metód zahŕňa strategickú integráciu nástrojov, ako je tvorca máp a šablóny máp sveta. Použite vizuálne pomôcky na zlepšenie porozumenia a zapojenia a zároveň zabezpečte, aby boli v súlade s cieľmi lekcie. Môžete si napríklad vytvoriť svoju vlastnú mapu pomocou užívateľsky príjemných nástrojov, ako je tvorca máp, ktorý vám umožní prispôsobiť obsah a dizajn tak, aby zodpovedali cieľom vašej hodiny a efektívne zapájali študentov.

View all of our Poster Templates!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/mapy-plagáty
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky