Vyhľadávanie
 • Vyhľadávanie
 • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/mapy-sedadiel

Prispôsobte si Šablóny Sedenia


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Šablóna Sedenia | Tabuľky Sedadiel

Čo je tabuľka sedadiel?

Ide o schému alebo vizuálnu reprezentáciu, ktorá zobrazuje usporiadanie sedadiel alebo priradených miest na mieste, ako je divadlo, koncertná sála, trieda alebo priestor na podujatia. Pomáha organizátorom, plánovačom podujatí alebo miestam spravovať a organizovať usporiadanie sedadiel pre hostí alebo účastníkov. Opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od typu udalosti alebo miesta konania. Zvyčajne obsahujú riadky a stĺpce, pričom každé sídlo alebo oblasť je označená číslom, písmenom alebo iným jedinečným identifikátorom. Tabuľka môže tiež označovať rôzne sekcie alebo oblasti v rámci miesta konania, ako sú VIP sekcie, všeobecné vstupné priestory alebo prístupné miesta na sedenie.

Čo sú pracovné hárky s grafom sedadiel?

Sú užitočné pre učiteľov pri riadení triedy, zapamätaní si mien a pri poskytovaní pocitu bezpečia a vlastníctva svojho priestoru v miestnosti študentom. Tieto šablóny prinesú zábavný a kreatívny nádych základnému postupu v triede!

Typické použitie máp sedadiel

Tabuľky sedadiel slúžia na niekoľko účelov:

 1. Organizácia: Pomáhajú zabezpečiť riadny tok ľudí vstupujúcich a vychádzajúcich z miesta konania a pomáhajú pri riadení davu.
 2. Predaj vstupeniek a rezervácie: Často sa používajú na pridelenie konkrétnych miest držiteľom vstupeniek alebo na rezerváciu miest pre konkrétnych jednotlivcov alebo skupiny.
 3. Usmernenie pre hostí: Poskytujú účastníkom jasnú vizuálnu referenciu na nájdenie ich pridelených miest, čo im uľahčí nájdenie určených oblastí.
 4. Bezbariérovosť: Môžu obsahovať informácie o bezbariérovom sedení, vyhradených priestoroch pre jednotlivcov so zdravotným postihnutím alebo iných špeciálnych ubytovacích zariadeniach.
 5. Plánovanie podujatí: Pomáhajú plánovačom podujatí pri určovaní kapacity miesta konania, optimalizácii využitia priestoru a zabezpečení pohodlného zážitku pre účastníkov.

Tabuľky sedadiel v triede

Tabuľky sedadiel zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní dobre organizovaného prostredia v triede. Využitím šablón plánu sedenia môžu učitelia priradiť sedadlá a vytvoriť vizuálnu reprezentáciu usporiadania stola alebo stola v triede. Tieto šablóny umožňujú prispôsobenie pomocou textových polí a farebného kódovania, čo uľahčuje prispôsobenie plánu. Študenti profitujú z pridelených miest, pretože im to poskytuje pocit bezpečia a vlastníctva ich určeného priestoru. Podporujú tiež správu triedy tým, že pomáhajú učiteľom zapamätať si mená študentov a uľahčujú hladké prechody. Okrem toho sú plány miest na sedenie cenné pre zastupujúcich učiteľov, pretože zabezpečujú kontinuitu a pomáhajú udržiavať stanovené očakávania v triede.

Jednou z kľúčových výhod týchto plánov je ich schopnosť podporovať angažovanosť. Strategickým umiestnením študentov do vzájomnej blízkosti môžu učitelia podporovať vzájomné učenie sa a kooperatívne aktivity. Zoskupovanie tých, ktorí dobre spolupracujú, alebo párovanie jednotlivcov s rôznymi silnými stránkami podporuje spoluprácu a interakciu, čo umožňuje študentom učiť sa jeden od druhého a prehlbovať svoje chápanie predmetu.

Umožňujú tiež diferenciáciu výučby, čím zabezpečujú uspokojenie individuálnych potrieb. Strategickým umiestnením študentov môžu učitelia poskytnúť cielenú podporu tým, ktorí potrebujú ďalšiu pomoc, alebo môžu vyzvať ostatných umiestnením do blízkosti zdrojov alebo kolegov, ktorí môžu zlepšiť ich vzdelávacie skúsenosti. Tento personalizovaný prístup zvyšuje zapojenie študentov a podporuje pocit vlastníctva nad ich učením.

Okrem toho plány sedenia uľahčujú hladké prechody v triede. Vďaka určenému usporiadaniu deti presne vedia, kam majú ísť a sadnúť si, keď vstúpia do triedy, čo minimalizuje vyrušovanie a šetrí cenný čas na vyučovanie. Toto sa stáva obzvlášť dôležité v prítomnosti zastupujúceho učiteľa, pretože plán sedenia poskytuje jasný návod, kde by sa mal každý nachádzať, pričom zachováva zmysel pre rutinu a poriadok.

Tabuľky sedadiel možno jednoducho zdieľať prostredníctvom online platforiem alebo ich zobrazením v triede. Vďaka rôznym dostupným dizajnom, rozloženiam, tabuľkám a diagramom môžu učitelia vytvárať vizuálne príťažlivé a vytlačiteľné tabuľky sedadiel, ktoré zlepšujú organizáciu triedy a komunikáciu.

Prečo sú šablóny sedenia dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Používanie online tabuľky sedadiel umožňuje učiteľom skopírovať šablóny a zadať ich mená alebo v prípade potreby zmeniť ich usporiadanie. Môžu dokonca meniť farby a písma, aby vyhovovali ich individuálnemu štýlu! Potom môžu premietať na tabuľu alebo ju vyvesiť na stenu, aby si ich študenti mohli pozrieť, keď prídu do triedy. Učitelia by si tiež mohli ponechať svoje vytlačené grafy v zakladači, aby pomohli sledovať, ktoré opatrenia fungujú najlepšie. Študenti sa môžu zapojiť do akcie vytvorením vlastnej tabuľky sedadiel ako aktivity na budovanie komunity!

Výhody používania šablón grafu sedenia

Mať tabuľky sedadiel je výhodné z mnohých dôvodov:

 • Organizácia triedy: Podporujú štruktúrované vzdelávacie prostredie strategickým umiestňovaním študentov na základe rôznych faktorov, podporujú zapojenie a riadenie správania.
 • Efektívne plánovanie udalostí: Pre udalosti alebo stretnutia tieto grafy pomáhajú pri riadení účastníkov, zabezpečujú plynulý tok ľudí a vyhovujú špeciálnym požiadavkám.
 • Úspora času: Používanie šablón šetrí značný čas v porovnaní s vytváraním aranžmán od začiatku.
 • Personalizovaný priestor: Pracovné listy s tabuľkou sedadiel umožňujú deťom získať pocit vlastníctva nad ich určenými sedadlami alebo oblasťami v triede. Svoj graf si môžu prispôsobiť napísaním svojich mien, zdobením priradených priestorov alebo pridaním akýchkoľvek ďalších podrobností.
 • Preferencie a pohodlie: Študenti môžu komunikovať o svojich preferenciách, napríklad sedieť blízko priateľa, tvárou vpred alebo byť v tichšej oblasti. To pomáha vytvárať pohodlné a priaznivé vzdelávacie prostredie, podporuje zapojenie študentov a ich pohodu.
 • Skupinová práca: Tieto pracovné listy môžu uľahčiť skupinovú prácu a kooperatívne učenie. Členovia triedy môžu vizuálne identifikovať členov svojej skupiny a im pridelené usporiadanie, čo uľahčuje spoluprácu a interakciu počas triednych aktivít a projektov.
 • Vzťahy medzi rovesníkmi: Pracovné listy s tabuľkou sedadiel poskytujú študentom príležitosť lepšie spoznať svojich spolužiakov prostredníctvom vizuálneho znázornenia ich usporiadania. To môže podporiť pozitívne vzťahy, komunikáciu a sociálnu interakciu v triede.

Tipy na vytvorenie mapy sedadiel

 1. Vyberte si tvorcu mapy sedadiel alebo tvorcu mapy sedadiel: Hľadajte spoľahlivý a užívateľsky prívetivý generátor mapy sedadiel, ktorý vám umožní vytvoriť tabuľku sedadiel zadarmo pre vašu triedu. Na internete je veľa bezplatných možností.
 2. Zhromaždite potrebné informácie: Zhromaždite zoznam mien a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia, ako sú štýly učenia, správanie alebo akademické potreby.
 3. Určite rozloženie a veľkosť: Zvážte fyzické rozloženie vašej triedy a počet dostupných stolov alebo stolov. Rozhodnite sa o usporiadaní stolov alebo stolov, berúc do úvahy faktory, ako je veľkosť triedy a počet jednotlivcov v každej triede.
 4. Výber šablóny tabuľky sedenia pri stole: Hľadajte vhodnú upraviteľnú šablónu tabuľky sedenia pri stole, ktorá zodpovedá rozloženiu vašej triedy. To bude slúžiť ako základ pre vytvorenie vášho grafu.
 5. Prispôsobenie mapy sedadiel: Pomocou organizátora alebo tvorcu mapy sedadiel zadajte mená do šablóny a vytvorte si vlastnú tabuľku sedadiel. Mená študentov môžete jednoducho presunúť myšou na ich priradené miesto. Zvážte farebné označenie alebo použitie rôznych symbolov na znázornenie rôznych skupín alebo tried.
 6. Strategicky usporiadajte študentov: Strategicky umiestnite deti na základe rôznych faktorov, ako je správanie, štýly učenia alebo akademické potreby. Zoskupte tých, ktorí dobre spolupracujú, alebo spárujte študentov s rôznymi silnými stránkami, aby ste podporili spoluprácu a interakciu.
 7. Kontrola a úprava: Urobte krok späť a skontrolujte, čo ste vytvorili. Vykonajte všetky potrebné úpravy, aby ste zaistili, že usporiadanie sedadiel je vyvážené a zodpovedá potrebám vašej triedy.

Ako Vytvoriť Tabuľku Sedadiel

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pre inšpiráciu si pozrite náš príklad tabuľky sedadiel!

2

Kliknite na „Kopírovať šablónu“

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!


Ešte viac Storyboard That obsahuje zdroje a bezplatné tlačiteľné materiályŠťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Tabuľkách Sedadiel

Ako môže tabuľka sedadiel v triede podporovať inkluzívnosť a vyhovieť študentom so špecifickými potrebami?

Môžu byť použité na podporu inkluzívnosti a prispôsobenie sa študentom so špecifickými potrebami. Strategickým umiestnením detí z rôznych prostredí, kultúr alebo schopností blízko seba môžete vytvoriť podporné a inkluzívne vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje medzikultúrne porozumenie a empatiu. Okrem toho osoby so špecifickými potrebami, ako sú osoby s poruchami sluchu alebo problémami súvisiacimi s pozornosťou, môžu vyžadovať špecifické usporiadanie sedadiel. Spolupracujte s príslušným podporným personálom, ako sú učitelia špeciálneho vzdelávania alebo špecialisti, aby ste týmto študentom zabezpečili vhodné miesta na sedenie a podporili tak inkluzívne a podporné prostredie v triede.

Aké sú výhody flexibilného sedenia a ako môže vyhovieť študentom, ktorí radšej pracujú sami?

Flexibilné možnosti môžu vyhovieť tým, ktorí uprednostňujú prácu osamote a zároveň podporujú spoluprácu. Poskytovanie alternatívnych možností sedenia, ako sú stoly na státie, sedenie na podlahe alebo určené tiché oblasti pre samostatnú prácu, umožňuje deťom mať autonómiu nad ich vzdelávacím prostredím. Tento prístup ponúka výhody väčšieho výberu študentov a spolupráce, pričom zároveň vyhovuje individuálnym preferenciám samostatnej práce. Dosiahnutie rovnováhy medzi priradenými sedadlami a flexibilným sedením môže vytvoriť pocit rutiny, minimalizovať rozptýlenie a uľahčiť správu triedy a zároveň podporiť zapojenie študentov a pohodlie.

Ako môže vlastná tabuľka sedadiel prospieť manažmentu triedy so zastupujúcimi učiteľmi a musím prideľovať miesta pre každú aktivitu v triede?

Sú cenným nástrojom pre zastupujúcich učiteľov, pretože poskytujú prehľadné usporiadanie sedadiel, čím uľahčujú riadenie triedy a identifikáciu, kto je kto v triede. Zabezpečujú kontinuitu a pomáhajú udržiavať zavedené očakávania a rutiny v triede v neprítomnosti bežného učiteľa. Nevyhnutnosť prideliť miesta pre každú aktivitu v triede však závisí od charakteru aktivity a vašich vyučovacích cieľov. Flexibilné opatrenia môžu podporiť spoluprácu a interakciu, zatiaľ čo iné činnosti môžu vyžadovať sústredenejšiu individuálnu prácu.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/mapy-sedadiel
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky