https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/násobenie-listy

Čo sú to tabuľky násobenia?

Násobovacie pracovné listy sú stránky s mnohými výpočtovými cvičeniami, ktoré praktizujú násobiace schopnosti. Stránky môžu vykonávať rovnakú zručnosť s rôznymi hodnotami alebo môžu zmiešať rôzne zručnosti ako prehľad alebo študijnú príručku.


Prečo sú dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Zapísanie množiacich skutočností do pamäte je životne dôležité pre mnohé budúce témy matematiky, ako sú zlomky a desatinné miesta. Základné operácie pridania, odčítania, násobenia a rozdelenia nikdy "neprídu"; každá po sebe nasledujúca téma vychádza z predchádzajúcich poznatkov a násobenie je veľmi dôležité. Základná cvičenie sa často najlepšie využíva na rozvoj rýchlosti spätného získavania a oboznámenosti a môže sa stať aktívnejšou tým, že sa všetkým študentom dosiahne časový cieľ.


Šablóny násobenia šablóny

Ak chcete vytvárať pracovné hárky s rozmnožovaním, kliknite nižšie na tlačidlo Použiť túto šablónu. Akonáhle ste v Storyboard Creator, kliknite na každý z prvkov šablóny, aby ste ich zmenili tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Keď skončíte, uložte ho a postupujte podľa pokynov. Váš pracovný hárok si môžete vytlačiť z nasledujúcej obrazovky alebo sa uloží do vášho účtu.


Happy Creating!


Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/násobenie-listy
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.