https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/nasledujúce-pokyny-pracovné-listy

Prispôsobte si Pracovný Hárok s Nasledujúcimi Pokynmi


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!following-directions-example

Používanie pracovných hárkov s nasledujúcimi pokynmi na tlač v triede

V dnešných triedach sú pracovné listy podľa pokynov základným nástrojom, ktorý ponúka študentom na všetkých úrovniach od predškolského veku až po stredné školy šancu zdokonaliť kľúčové zručnosti. Tieto pracovné hárky prichádzajú v mnohých formách, ako sú jednoduché pracovné hárky s nasledujúcimi pokynmi pre materské školy, zložitejšie pracovné hárky s viacerými krokmi s pokynmi pre stredné školy a sofistikované pracovné hárky s nasledujúcimi pokynmi pre študentov stredných škôl. Slúžia nielen ako vzdelávací zdroj, ale aj ako kľúčová prax v chápaní a vykonávaní pokynov, čo je zručnosť životne dôležitá pre školu aj život.

Pre učiteľov môžu tieto pracovné hárky s nasledujúcimi pokynmi, ktoré je možné vytlačiť, poskytnúť rýchlu a rôznorodú sadu aktivít, ktoré vyhovujú rôznym štýlom učenia, či už ide o pracovné hárky s počúvaním a dodržiavaním pokynov, ktoré zdôrazňujú sluchové schopnosti, alebo tie, ktoré sa zameriavajú na čítanie a písanie. Dôležitosť týchto úloh nemožno preceňovať, pretože kultivujú pozornosť k detailom, počúvaniu a porozumeniu – čo sú všetky kľúčové zložky akademického úspechu študenta. Navyše tieto bezplatné pracovné listy s nasledujúcimi pokynmi ponúkajú množstvo praxe v triede, kde sa deti všetkých úrovní môžu naučiť riadiť sa súborom pokynov, čím si vylepšia svoje zručnosti v rozpoznávaní farieb, písaní a podobne.

Na základe tohto základu sa používanie nasledujúcich pracovných listov s pokynmi rozprestiera v rôznych vzdelávacích fázach. Pre najmladších žiakov sú jednoduché pracovné listy podľa pokynov v predškolskom veku navrhnuté tak, aby zapájali ich zvedavosť a rozvíjali základné zručnosti. Ako študenti postupujú na materskú a základnú úroveň, tieto pracovné listy sa vyvíjajú tak, aby zahŕňali pracovné listy s počúvaním a dodržiavaním pokynov, ktoré spájajú sluchové pokyny s vizuálnymi podnetmi, čím sa zlepšuje počúvanie aj porozumenie. S nasledujúcimi pracovnými hárkami s pokynmi, ktoré môžu používať študenti stredných škôl, sa zložitosť zvyšuje pri sledovaní pracovných hárkov s viacerými krokmi, čo študentov vyzýva, aby žonglovali so sekvenciou úloh a zároveň venovali pozornosť detailom.

Stredoškoláci nezostali bokom – pracovné listy pre stredoškolákov vyžadujú vyššiu úroveň čítania s porozumením a precíznosti písania. Tieto aktivity v triede sú neoceniteľné, pretože nepripravujú študentov len na akademické úlohy, ale aj na scenáre zo skutočného života, kde je dôležité dodržiavať pokyny. Či už ide o zložitú organizačnú úlohu, vedecký experiment alebo zadanie kreatívneho písania, tieto pracovné listy sú dôkazom úspechu, ktorý pochádza z zvládnutia umenia riadiť sa pokynmi za akýchkoľvek okolností.

Postupujte podľa pokynov v pracovných listoch pre materskú školu

Využite jednoduché pracovné listy s nasledujúcimi pokynmi určené pre predškolákov a škôlkarov, ktoré zahŕňajú určovanie farieb a tvarov. Pracovný list môže napríklad prikázať študentom, aby vyfarbili kruh na červeno alebo štvorec na modro. Táto aktivita zlepšuje rozpoznávanie farieb a pochopenie základných tvarov, čím vytvára základ pre zložitejšie úlohy. Je to hravý a interaktívny spôsob, ako zoznámiť mladých študentov s konceptom dodržiavania pokynov.

Pracovné listy podľa pokynov pre žiakov základných škôl

Pre žiakov základných škôl vytvorte pracovný list s nasledujúcimi pokynmi, ktorý obsahuje sekvenciu príbehov. Pracovný list môže obsahovať sériu viet alebo obrázkov, ktoré nie sú v poriadku, a úlohou je preusporiadať ich podľa uvedených pokynov. Používanie týchto pracovných listov zlepšuje nielen ich schopnosť sledovať pokyny, ale tiež zlepšuje čítanie s porozumením a logické myslenie.

Nasledujúce pokyny Pracovné listy Stredná škola

Pomocou nasledujúcich pracovných listov s viacerými krokmi sa môžu študenti stredných škôl zapojiť do zložitejšieho umeleckého projektu. Pracovný list by ich previedol sériou krokov na vytvorenie umeleckého diela, ktoré by zahŕňalo rôzne techniky a materiály. Táto aktivita je vynikajúca na to, aby sa študenti naučili dodržiavať podrobné pokyny a aby sa rozvíjala ich trpezlivosť a zmysel pre detail.

Pracovné listy podľa pokynov pre študentov stredných škôl

Pre študentov stredných škôl použite nasledujúce písomné pracovné listy s pokynmi v kontexte vedeckého experimentu. Pracovný list by podrobne opísal každý krok experimentu a vyžadoval od študentov, aby si pozorne prečítali a dodržiavali zložité pokyny. Táto činnosť je kľúčová vo vedeckom prostredí, kde je prvoradá presnosť a pozornosť k detailom. Pomáha tiež pochopiť vedeckú metódu a dôležitosť presného dodržiavania postupov pri experimentoch.

Viac Storyboard That zdrojmi a bezplatné tlačiteľné materiály


Ako Vytvoriť Pracovný List s Nasledujúcimi Pokynmi

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!


Často kladené otázky týkajúce sa pracovných listov podľa pokynov

Ako môžem zabezpečiť, aby boli pracovné listy s nasledujúcimi pokynmi účinné pre rôzne štýly učenia?

Aby ste vyhoveli rôznym štýlom učenia, obmieňajte typy pracovných listov a pokynov. Pre vizuálnych študentov zahrňte diagramy alebo farebné kódovanie. Pre sluchovo postihnutých študentov si prečítajte pokyny nahlas alebo integrujte zvukové prvky. Pre kinestetických študentov začleňte fyzické aktivity alebo praktické úlohy. Je tiež užitočné zahrnúť jasné pokyny krok za krokom a postupne zvyšovať zložitosť úloh, aby sa študenti zapájali a vyzývali.

Aké stratégie môžem použiť na pomoc študentom, ktorí zápasia s dodržiavaním pokynov?

Začnite jednoduchými jednokrokovými pokynmi, aby ste si vybudovali dôveru. Používajte jasný a stručný jazyk av prípade potreby zopakujte pokyny. Pomôcť môžu aj vizuálne pomôcky alebo písomné pokyny. Rozdeľte zložité úlohy na menšie, zvládnuteľné kroky a poskytnite pozitívne posilnenie a spätnú väzbu. Dôslednosť v spôsobe podávania pokynov môže tiež pomôcť pri porozumení a vykonávaní.

Môžu pracovné listy podľa pokynov pomôcť pri rozvíjaní iných zručností okrem počúvania a čítania s porozumením?

Áno, tieto pracovné listy môžu pomôcť rozvíjať široké spektrum zručností. Zlepšujú kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy, zlepšujú pamäť a koncentráciu a môžu dokonca pomôcť pri rozvoji jemných motorických zručností prostredníctvom úloh, ktoré zahŕňajú kreslenie alebo písanie. Učia tiež organizačné schopnosti a dôležitosť pozornosti k detailom.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/nasledujúce-pokyny-pracovné-listy
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky