https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/písanie-úvodov-a-záverov-pracovných-listov
Prispôsobte si a Používajte Ešte Dnes!

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!intro-conclusions-example

Zvládnutie umenia písať úvody a závery: Komplexná príručka s pracovnými listami

Písanie úvodov a záverov je kľúčovou zložkou efektívnej kompozície eseje. Tieto časti poskytujú možnosť zaujať čitateľov od začiatku, sprostredkovať dôležité informácie a nakoniec zanechať trvalý dojem.

Význam úvodov a záverov v písaní esejí

Zohrávajú dôležitú úlohu pri písaní esejí. Slúžia ako zarážky na knihy, ktoré zarámujú vaše myšlienky, nápady a argumenty. Tu je dôvod, prečo sú mimoriadne dôležité:

 1. Nastavenie tónu a upútanie pozornosti: Napísanie úvodu, ktorý upúta pozornosť čitateľov od začiatku, je kľúčom k udržaniu ich záujmu. To je miesto, kde dobre vytvorený háčik, pútavá anekdota alebo otázka na zamyslenie môžu znamenať rozdiel.
 2. Sprostredkovanie dôležitých informácií: Začiatok eseje je príležitosťou poskytnúť základné základné informácie a kontext. Umožňuje čitateľom pochopiť tému, vytvoriť základ vedomostí a pochopiť účel vašej eseje.
 3. Prezentácia vyhlásenia o práci: Vyhlásenie o práci slúži ako základ vašej eseje. Uvádza hlavný bod alebo argument, ktorý budete skúmať. Vytvorenie jasného a stručného vyjadrenia diplomovej práce je kľúčové pre vedenie čitateľov vašou esejou.

Pracovné listy na písanie úvodov

Na rozvoj zručností potrebných na písanie pôsobivých úvodov je veľmi prospešné používanie pracovných listov. Ponúkajú štruktúrované cvičenia a výzvy, ktoré prevedú študentov procesom vytvárania pútavých úvodných odsekov. Poskytujú príklady, načrtávajú hlavné body a posilňujú stratégie potrebné na upútanie pozornosti čitateľov od začiatku.

Vytváranie efektívnych záverov

Záverečné odseky sú rovnako dôležité, pretože poskytujú záver vašej eseje. Tu je dôvod, prečo na nich záleží:

 • Zhrnutie hlavných bodov: Ponúkajú príležitosť zhrnúť hlavné myšlienky a argumenty prezentované vo vašej eseji. Pomáha to posilniť posolstvo, ktoré chcete, aby si čitatelia odniesli.
 • Prepracovanie práce: Mali by obsahovať preformulovanie vašej práce. Zopakovaním hlavného bodu alebo argumentu pripomínate čitateľom účel a význam vašej eseje.
 • Urobte trvalý dojem: Sú vašou poslednou šancou zanechať nezabudnuteľný vplyv na vašich čitateľov. Dá sa to dosiahnuť prostredníctvom podnetných pohľadov, presvedčivých záverečných myšlienok alebo návrhov na ďalšie skúmanie.

Pracovné listy na vytváranie záverov

Na posilnenie umenia písať pôsobivé záverečné odseky je práca s pracovnými listami vysoko efektívna. Poskytujú študentom cvičenia a podnety na vytvorenie súvislých a účinných záverečných odsekov. Vedú autorov pri zhrnutí kľúčových bodov, preformulovaní tézy a zanechaní trvalého dojmu u svojich čitateľov.

Príklady

Pozrime sa na príklad, ktorý ilustruje, ako efektívne úvody a závery môžu pozdvihnúť vašu esej:

Príklad: Predstavte si, že píšete esej o dôležitosti ochrany životného prostredia. Silný úvod môže začať šokujúcou štatistikou o úbytku konkrétneho druhu alebo pútavou anekdotou, ktorá poukazuje na dôsledky zanedbania životného prostredia. Vyhlásenie o práci by potom vyjadrilo váš postoj k problému a hlavné body, o ktorých budete v eseji diskutovať.

Na záver by ste mohli zhrnúť kľúčové argumenty uvedené v eseji a zdôrazniť naliehavosť konania. Mohli by ste ponúknuť návrhy na individuálne a kolektívne úsilie o ochranu životného prostredia a povzbudiť čitateľov, aby uvažovali o dlhodobých dôsledkoch svojich činov.

Stratégie písania úvodov a záverov

Ak chcete vyniknúť, zvážte nasledujúce stratégie:

 1. Zaujmite čitateľa: Použite techniku ​​​​upútania pozornosti, ktorá zahŕňa presvedčivé štatistiky, zaujímavé otázky, živé popisy alebo osobné anekdoty, aby ste upútali pozornosť svojich čitateľov hneď od začiatku.
 2. Poskytnite kontext: Ponúknite dôležité základné informácie, aby ste zabezpečili, že čitatelia pochopia tému a jej význam. To vytvára základ vedomostí a pripravuje ich na nápady, ktoré budete prezentovať.
 3. Vytvorte jasné vyhlásenie o práci: Vaša práca by mala vyjadrovať hlavný argument alebo myšlienku vašej eseje. Udáva tón a smer celému dielu a zabezpečuje, že čitatelia vedia, čo môžu očakávať.
 4. Zhrňte kľúčové body: V závere zrekapitulujte hlavné argumenty a myšlienky prezentované vo vašej eseji. To posilní vaše posolstvo a pomôže čitateľom spomenúť si na podstatné body, ktoré by si z vášho písania mali odniesť.
 5. Koniec s dopadom: Záverečné odseky by mali zanechať v čitateľoch trvalý dojem. Zvážte, či to neskončíte podnetným vyhlásením, výzvou na akciu alebo úvahou, ktorá čitateľov nechá premýšľať za hranicami vašej eseje.

Aplikovaním týchto stratégií a postupov zlepšíte svoju schopnosť vytvárať pútavé, dobre štruktúrované a pôsobivé eseje.

Vzhľadom na skúmanie a príklad písania úvodov a záverov je zrejmé, že zvládnutie týchto kľúčových prvkov kompozície eseje môže výrazne zvýšiť celkový vplyv a efektivitu vašej písomnej práce, upútať pozornosť čitateľov od začiatku a zanechať trvalý dojem.

Tipy na písanie úvodov a záverov pracovných listov

 • Definujte špecifické učebné ciele pre pracovný list.
 • Usporiadajte pracovný hárok s oddelenými sekciami.
 • Poskytnite základné informácie a príklady.
 • Navrhnite cvičenia na písanie úvodov, ktoré upútajú pozornosť, vrátane úvodov do viet a vypracovania diplomovej práce.
 • Vysvetlite účel a zložky silných záverov a zdieľajte príklady.
 • Zahrňte časť hodnotenia a reflexie vrátane rekapitulácie, sebahodnotiacich otázok a podnetov na zamyslenie.
 • Skontrolujte a upravte pracovný hárok kvôli prehľadnosti a súdržnosti.
 • Zvážte voliteľné rozširujúce aktivity alebo dodatočné zdroje na ďalšie precvičovanie a skúmanie.

Ešte viac Storyboard That obsahuje zdroje a bezplatné tlačiteľné materiályAko Vytvoriť Pracovný List na Úvod a Záver

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na „Kopírovať šablónu“

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Úvode a Záveroch

Ako môžem zabezpečiť súlad medzi úvodom a záverom?

Váš úvod by mal načrtnúť, čo môžu čitatelia očakávať, a váš záver by mal zhrnúť to, o čom sa diskutovalo, zabezpečiť logický priebeh a posilniť hlavné myšlienky vašej eseje.

Ako môže písanie pracovných listov pomôcť zlepšiť moje úvody a závery?

Poskytujú štruktúrované cvičenia a výzvy na precvičenie vytvárania pútavých úvodov, zhrnutia kľúčových bodov a vypracovania pôsobivých záverov, čím sa zdokonalia vaše písacie schopnosti.

Akým bežným chybám sa v úvodoch a záveroch vyhnúť?

Medzi bežné chyby patrí uvádzanie nesúvisiacich informácií, prílišné vágne, zanedbanie preformulovania tézy v závere alebo nedostatok jasného pocitu uzavretia.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/písanie-úvodov-a-záverov-pracovných-listov
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky