https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/plánovač-listy

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Pracovné Listy Denného Plánovača | Šablóny Plánovača

Čo je to šablóna denného plánovača?

Šablóna plánovača pomáha načrtnúť termíny, ciele a zámery. Je to vopred navrhnuté rozloženie alebo formát, ktorý možno použiť na plánovanie denného plánu a úloh. Zvyčajne obsahuje priestory, kde si môžete zapísať schôdzky, zoznamy úloh, priority a poznámky na každý deň. Šablóny a príklady denných plánovačov sú užitočnými zdrojmi na riadenie dôležitých úloh a efektívne trávenie času. Tieto nástroje pomáhajú študentom a učiteľom zostať organizovaní tým, že poskytujú tlačiteľný alebo digitálny formát pracovného hárka, ktorý možno ľahko upravovať tak, aby vyhovoval zmenám rozvrhu.

Prečo sú denné plánovače dôležité a ako sa najlepšie používajú?

Denné plánovače sú základným nástrojom pre učiteľov, študentov a tímy v školách na riadenie ich nabitého rozvrhu. Použitie príkladov denného plánovača a rôznych formátov, ako je napríklad šablóna denného plánu, môže jednotlivcom pomôcť vytvoriť si vlastný osobný plánovač, ktorý vyhovuje ich jedinečným potrebám a rutinám. Naučiť sa používať plánovač je rozhodujúce pre efektívne riadenie času, čo používateľom umožňuje uprednostniť dôležité úlohy a tráviť čas rozumne. Nabité plány môžu byť zdrvujúce, ale pomocou týchto nástrojov môžu používatelia rozdeliť svoju každodennú rutinu na zvládnuteľné úlohy a zostať organizovaní. Sú tiež užitočné pri stanovovaní odborných a študentských cieľov, rozpisovaní úloh, termínov a očakávaných výsledkov.

Stránky denného plánovača, či už v šablónach plánovača na tlač alebo vytvorené pomocou nástroja na tvorbu denných plánov, ponúkajú množstvo výhod pre ľudí, ktorí chcú zostať organizovaní a produktívni. Vytvorenie vlastného denného plánovača vám môže pomôcť dosiahnuť osobné ciele, spravovať každodenné úlohy a zostať na správnej ceste. Väčšine ľudí prospieva denný zoznam úloh a rozdelenie veľkých úloh na menšie, zvládnuteľné kroky. Okrem toho vám môžu pomôcť sledovať váš denný príjem vody, uprednostňovať činnosti starostlivosti o seba a zlepšiť vaše zručnosti v oblasti riadenia času. Stanovením denných cieľov a sledovaním vášho pokroku smerom k väčším cieľom môžu tieto nástroje podporiť pocit úspechu a motiváciu. Vďaka stránkam denného plánovača dostupným v rôznych formátoch si jednotlivci môžu prispôsobiť svoj organizér tak, aby vyhovoval ich špecifickým potrebám a preferenciám.

Výhody používania denných plánovačov

 • Zvýšte produktivitu
 • Znížiť stres
 • Zlepšite riadenie času
 • Vylepšite stanovovanie cieľov
 • Podporujte starostlivosť o seba
 • Stanovenie cieľov

Nápady na plánovanie lekcií na používanie denných plánovačov

Úvod do Time Managementu

Naučte študentov základy time managementu a ako si efektívne naplánovať svoj deň pomocou denného plánovača. Diskutujte o výhodách plánovania dopredu a o tom, ako im môže pomôcť dosiahnuť ich ciele.

Stanovenie priorít a cieľov

Nechajte študentov použiť svoj pracovný list denného plánovača na stanovenie priorít úloh a stanovenie cieľov pre seba. Povzbudzujte ich, aby si veľké ciele rozdelili na menšie, zvládnuteľné úlohy.

Správa úloh

Použite pracovné listy denného plánovača, aby ste študentov naučili, ako efektívne riadiť čas a úlohy. Nechajte ich kategorizovať svoje úlohy podľa naliehavosti a dôležitosti a podľa toho ich naplánujte do plánovača.

Štúdium a príprava na skúšky

Využite bezplatný denný plánovač, ktorý pomôže študentom pripraviť sa na skúšky a efektívne riadiť čas štúdia. Nechajte ich, aby si naplánovali čas na štúdium, preskúmanie a ďalšie dôležité aktivity.

Reflexia a sebahodnotenie

Nechajte študentov, aby sa na konci dňa alebo týždňa zamysleli nad pracovným listom denného plánovača. Požiadajte ich, aby zhodnotili svoj pokrok smerom k svojim cieľom, identifikovali oblasti, v ktorých by sa mohli zlepšiť, a podľa toho upravili svoj plán.

Nápady na lekciu na používanie pracovných hárkov organizátora študentov podľa predmetov

 • Matematika: Na hodinách matematiky môžu študenti použiť tieto materiály na usporiadanie domácich úloh a termínov. Napríklad pomocou mesačného kalendára môžu študenti plánovať dlhodobejšie úlohy a projekty, rozdeliť ich na menšie úlohy a pomocou matematiky vypočítať, koľko času je potrebné na dokončenie každej úlohy. Učitelia môžu študentom poskytnúť šablónu, ktorú môžu použiť, a potom im priradiť denné alebo týždenné matematické úlohy na vyplnenie. li>
 • Angličtina/jazykové umenie: Na hodine angličtiny ich možno použiť na sledovanie zadaní na čítanie, výziev na písanie a iných úloh súvisiacich s jazykovým umením. Študenti môžu napríklad použiť plánovač na naplánovanie času na čítanie románu, písanie výskumnej práce alebo štúdium na nadchádzajúci test. Môžu tiež použiť zoznam úloh na sledovanie úloh, ako je výskum, obrysy a návrhy.
 • Sociálne štúdie/história: Pracovné listy denného plánovača môžu byť cenným nástrojom na začlenenie do spoločenských štúdií a hodín dejepisu tým, že ich využijú v aktivite, v ktorej študenti hrajú rolu historických postáv. Táto aktivita zahŕňa študentov pomocou pracovných listov denného plánovača na plánovanie typického dňa v živote ich pridelenej historickej postavy. Vyplnením pracovného listu žiaci lepšie pochopia každodennú rutinu historickej postavy, úlohy, ktoré museli splniť, a výzvy, ktorým čelili.
 • Telesná výchova: Na hodine telesnej výchovy môžu byť použité na sledovanie fitness cieľov, tréningov a iných fyzických aktivít. Študenti môžu pomocou plánovača naplánovať čas na beh, zdvíhanie závažia alebo na precvičovanie konkrétneho športu. Učitelia môžu študentom poskytnúť výzvy, ktoré si môžu pridať do svojich plánovačov, ako sú napríklad cvičebné postupy alebo tipy na výživu.

Tipy na plánovanie denného plánovača

Chcete si navrhnúť svoj vlastný plánovač pomocou online denného plánovača Storyboard That? Tu je niekoľko tipov na úspech:

 1. Vyberte si šablónu, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Šablóny plánovačov, ktoré je možné vytlačiť zadarmo, môžete nájsť online alebo pomocou softvéru navrhnúť svoje vlastné.
 2. Vytvorte stránku plánovača pre každý deň v týždni alebo si vyberte šablónu, ktorá ich už obsahuje. Zahrňte priestor pre denný plán, zoznam úloh a poznámky.
 3. Rozhodnite sa o trvaní vášho plánovača. Pokryje to deň, týždeň, mesiac alebo rok? Ak zvolíte dlhšie trvanie, nezabudnite do svojho plánovača zahrnúť mesačný kalendár.
 4. Nastavte si svoj denný rozvrh. Zapíšte si svoj pracovný plán, schôdzky a iné záväzky a potom si prideľte čas na úlohy a aktivity.
 5. Použite svoj plánovač na efektívne riadenie svojho času. Uprednostňujte dôležité úlohy a nezabudnite si naplánovať čas na sebaobsluhu a iné činnosti, ktoré prispievajú k vašej pohode.
 6. Pravidelne kontrolujte a aktualizujte svoj denný plánovač. Začiarknite dokončené úlohy a upravte svoj rozvrh podľa potreby.
 7. Využite výhody, ktoré poskytuje denné plánovanie. Používanie denného plánovača vám pomôže udržať si poriadok, znížiť stres a zvýšiť produktivitu v osobnom aj pracovnom živote.

Ako si Vyrobiť Denný Plánovač

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!


Ešte viac Storyboard That obsahuje zdroje a bezplatné tlačiteľné materiályŠťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Pracovných Listoch Denného Plánovača

Ako môžu pracovné listy denného plánovača pomôcť študentom udržať si svoje akademické ciele?

Vedieť, ako efektívne používať denný plánovač, môže zlepšiť zručnosti riadenia času a znížiť stres. Pomocou šablón denného plánovača, ktoré je možné vytlačiť, si môžu študenti prideliť čas na svoje úlohy, nastaviť dosiahnuteľné termíny a sledovať svoj pokrok.

Dajú sa pracovné listy denného plánovača použiť na mimoškolské aktivity?

Sú užitočné nielen pre akademické ciele, ale môžu pomôcť aj pri mimoškolských aktivitách. Sú vynikajúcim nástrojom pre študentov, ako efektívne riadiť svoj čas a držať krok so svojimi záväzkami. Výberom najlepšieho denného plánovača, ktorý vyhovuje ich potrebám, si deti môžu efektívne naplánovať svoje športové praktiky, hodiny hudby alebo dobrovoľnícku prácu. To im môže pomôcť zostať motivovaní a sústredení na dosahovanie svojich cieľov mimo školy.

Ako možno pracovné listy denného plánovača začleniť do vyučovania v triede?

Pracovné listy denného plánovača je možné začleniť do vyučovania v triede tak, že ich použijete ako súčasť hodiny manažmentu času. Učitelia ich môžu zadať aj ako domácu alebo triednu úlohu.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/plánovač-listy
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky