https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/pracovné-listy-zemepisnej-šírky-a-dĺžky
Prispôsobte si a Používajte Ešte Dnes!

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!latitude-longitude-example

Čo je zemepisná šírka a dĺžka?

Zemepisná šírka je zemepisná súradnica, ktorá meria vzdialenosť severne alebo južne od zemského rovníka. Vyjadruje sa v stupňoch, pričom hodnoty sa pohybujú od 0° na rovníku do 90° na severnom a južnom póle. Latitude pomáha určiť polohu miesta na severnej alebo južnej pologuli.

Zemepisná dĺžka je geografická súradnica, ktorá meria vzdialenosť na východ alebo na západ od nultého poludníka. Primárny poludník, ktorý sa nachádza v Greenwichi v Londýne, slúži ako referenčný bod na meranie zemepisnej dĺžky. Hodnoty zemepisnej dĺžky sa pohybujú od 0° na hlavnom poludníku do 180° na východnej aj západnej pologuli.

Rozdiel medzi zemepisnou dĺžkou a šírkou

Zemepisná dĺžka a šírka sú dôležité zložky geografického súradnicového systému používaného na identifikáciu a lokalizáciu miest na Zemi. Aj keď spolu súvisia, existujú medzi nimi výrazné rozdiely.

Zemepisná šírka označuje uhlovú vzdialenosť severne alebo južne od rovníka, ktorá sa označuje ako 0 stupňov zemepisnej šírky. Čiary zemepisnej šírky, známe aj ako rovnobežky, prebiehajú horizontálne okolo Zeme, rovnobežne s rovníkom. Čiary zemepisnej šírky sa merajú v stupňoch v rozsahu od 0 stupňov na rovníku do 90 stupňov na póloch. Zemepisná šírka sa používa na určenie polohy miesta na severnej alebo južnej pologuli.

Na druhej strane zemepisná dĺžka označuje uhlovú vzdialenosť na východ alebo na západ od hlavného poludníka, ktorý je označený ako 0 stupňov zemepisnej dĺžky a prechádza cez Greenwich v Londýne. Čiary zemepisnej dĺžky, známe tiež ako poludníky, vedú vertikálne od severného pólu k južnému pólu a pretínajú rovník. Čiary zemepisnej dĺžky sa merajú v stupňoch v rozsahu od 0 stupňov na hlavnom poludníku do 180 stupňov na východ aj na západ. Zemepisná dĺžka sa používa na určenie polohy miesta na východnej alebo západnej pologuli.

Jedným z kľúčových rozdielov medzi zemepisnou dĺžkou a šírkou je ich orientácia. Čiary zemepisnej šírky sú navzájom rovnobežné a zostávajú v rovnakej vzdialenosti od seba, zatiaľ čo čiary zemepisnej dĺžky sa zbiehajú na póloch. Ďalším rozdielom je, že čiary zemepisnej dĺžky nemajú rovnakú dĺžku. Zbiehajú sa smerom k pólom a zbližujú sa.

Zemepisná dĺžka je obzvlášť dôležitá pre určenie časových pásiem. Zem je rozdelená na 24 časových pásiem, z ktorých každé má šírku približne 15 stupňov zemepisnej dĺžky, pričom nultý poludník slúži ako referenčný bod na výpočet časových rozdielov.

Zatiaľ čo zemepisná šírka a dĺžka sa primárne používajú na mapovanie a navigáciu, majú uplatnenie aj v rôznych iných oblastiach. Zemepisná šírka pomáha určiť klimatické zóny a ovplyvňuje faktory, ako sú teplota a zrážky. Zemepisná dĺžka je nevyhnutná na výpočet presného času, ktorý je rozhodujúci pre koordináciu aktivít v rôznych regiónoch a časových pásmach.

Stručne povedané, zemepisná šírka a dĺžka sú neoddeliteľnou súčasťou geografického súradnicového systému. Zemepisná šírka určuje polohu miesta v smere sever-juh, zatiaľ čo zemepisná dĺžka určuje jeho polohu v smere východ-západ. Spoločne nám tieto súradnice umožňujú navigovať, nájsť miesta a pochopiť náš svet v priestorovom kontexte.

Pracovný list zemepisnej šírky a dĺžky: Navigácia v súradniciach sveta

Sú to základné geografické pojmy, ktoré nám umožňujú presne lokalizovať body na zemskom povrchu. Pochopením súradníc zemepisnej šírky a dĺžky študenti pochopia globálnu geografiu a zdokonalia svoje navigačné schopnosti v aplikáciách, ako sú Mapy Google a Google Earth.

Pracovné listy so zemepisnou šírkou a dĺžkou poskytujú študentom cennú prax, ako efektívne pochopiť tieto pojmy. Tieto pracovné listy často obsahujú mapy, súradnice a rôzne cvičenia, ktoré pomáhajú študentom oboznámiť sa so súradnicami zemepisnej šírky a dĺžky.

Pomocou pracovného listu zemepisnej šírky a dĺžky môžu študenti identifikovať konkrétne miesta na mape sveta, určiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky daných bodov a pochopiť vzťah medzi čiarami zemepisnej šírky a dĺžky. Tieto pracovné listy tiež zoznamujú študentov s celosvetovým systémom časových pásiem, ako aj s rôznymi pologuľami Zeme – severnou, južnou, východnou a západnou pologuľou.

Tieto pracovné hárky o zemepisnej šírke a dĺžke sú ľahko dostupné online zadarmo a poskytujú pedagógom ľahký prístup k týmto cenným zdrojom. Pracovné hárky a interaktívne online cvičenia, ktoré možno vytlačiť, umožňujú študentom precvičiť si a posilniť svoje chápanie zemepisnej šírky a dĺžky.

Kľúč na odpoveď alebo návod na riešenie sa často dodáva s pracovnými listami so zemepisnou šírkou a dĺžkou, čo umožňuje študentom skontrolovať svoje odpovede a získať okamžitú spätnú väzbu. To podporuje nezávislé učenie a sebahodnotenie, pomáha študentom sledovať ich pokrok a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Zapojením sa do pracovných listov o zemepisnej šírke a dĺžke si študenti rozvíjajú schopnosti kritického myslenia, zlepšujú svoje priestorové povedomie a posilňujú svoje chápanie geografických súradníc. Tieto pracovné listy slúžia ako základné nástroje pre pedagógov na efektívne vyučovanie študentov o zemepisnej šírke a dĺžke.

Preskúmajte rôzne typy pracovných listov zemepisnej šírky a dĺžky na našej webovej stránke

Tieto pracovné hárky sú navrhnuté tak, aby pomohli rozvíjať porozumenie súradníc zemepisnej šírky a dĺžky, ako aj zlepšiť ich schopnosti čítať mapy. Či už si chcete precvičiť lokalizáciu konkrétnych miest na mape, pochopiť význam rôznych hemisfér alebo zlepšiť svoje znalosti o hlavných mestách štátov, máme pre vás všetko. Zapojte sa do interaktívnych aktivít a výziev, vďaka ktorým je učenie o zemepisnej šírke a dĺžke príjemné a dostupné. Tu sú rôzne pracovné listy, ku ktorým máte prístup na našej webovej stránke:

  • Pracovné listy so súradnicami zemepisnej dĺžky: Pútavé cvičenia, ktoré posilnia vaše pochopenie hodnôt zemepisnej dĺžky a ich interpretácie na mapách.
  • Pracovné hárky so zemepisnou šírkou: Rozvíjajte svoje zručnosti pri lokalizácii miest na základe hodnôt zemepisnej šírky a pochopte koncept rôznych zemepisných šírok vo vzťahu k rovníku.
  • Pracovné hárky pre deti so zemepisnou šírkou a dĺžkou: Špeciálne navrhnuté pracovné hárky s jazykom a vizuálmi vhodnými pre deti, aby bolo učenie pre malých žiakov zábavné a dostupné.
  • Pracovné listy na precvičovanie zemepisnej šírky a dĺžky: Vyzvite sa aplikovaním svojich vedomostí o zemepisnej šírke a dĺžke v scenároch skutočného sveta, ako je napríklad lokalizácia hlavných miest štátov a hľadanie konkrétnych miest na mape.
  • Pokrytie severnej a južnej pologule: Získajte komplexné pochopenie súradníc zemepisnej šírky a dĺžky skúmaním cvičení, ktoré pokrývajú severnú aj južnú pologuľu.
  • Pokrytie západnej a východnej pologule: Rozviňte si všestranné znalosti globálnych súradníc pomocou pracovných listov, ktoré zahŕňajú východnú aj západnú pologuľu.

Začnite s prieskumom pracovných listov zemepisnej dĺžky a šírky na našej webovej stránke ešte dnes. Ponorte sa do vzrušujúceho sveta geografických súradníc a zdokonaľte svoje schopnosti pri lokalizácii a pochopení sveta okolo vás. Nezabudnite si pozrieť naše rôzne šablóny pracovných hárkov , vrátane šablón mápových hárkov a šablón slovnej zásoby spoločenských štúdií, kde nájdete ešte viac vzdelávacích zdrojov. Začnite objavovať už dnes a rozšírte svojim študentom študijné obzory!


Ako Vytvoriť Pracovný List pre Zemepisnú Šírku a Dĺžku

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na „Kopírovať šablónu“

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať niečím súvisiacim s témou, aby ste to v budúcnosti ľahko našli.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Function host is not running.
5

Function host is not running.

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Zemepisnej Šírke a Dĺžke

Čo sú súradnice zemepisnej dĺžky?

Sú to uhlové merania, ktoré označujú polohu miesta východne alebo západne od základného poludníka. Používajú sa v spojení so súradnicami zemepisnej šírky na presné určenie polohy na zemskom povrchu.

Kde nájdem pracovné listy na precvičovanie zemepisnej šírky a dĺžky?

V Storyboard That ponúkame na našej webovej stránke rôzne materiály. Sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomohli študentom posilniť ich zručnosti v chápaní a používaní súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Vďaka pútavým aktivitám a jasným pokynom robia naše šablóny učenie zemepisu zábavné a interaktívne.

Máte pre deti pracovné listy so zemepisnou dĺžkou a šírkou?

Absolútne! V Storyboard That máme špeciálnu kolekciu letákov navrhnutých špeciálne pre deti, aby sa dozvedeli o zemepisnej dĺžke a šírke. Naše pracovné listy so zemepisnou dĺžkou a šírkou pre deti sú interaktívne a pútavé, vďaka čomu je proces učenia príjemný.

Ako používať zemepisnú šírku a dĺžku?

Zemepisná šírka a dĺžka sa primárne používajú na lokalizáciu a identifikáciu konkrétnych miest na zemskom povrchu. Sú nevyhnutné pre navigáciu, mapovanie a určovanie presných súradníc geografických polôh.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/pracovné-listy-zemepisnej-šírky-a-dĺžky
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky