https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/prieskumné-šablóny


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Survey Example

Čo je to prieskum?

Prieskum je metóda výskumu, ktorej cieľom je zhromaždiť údaje a poznatky od určitej skupiny ľudí. Túto metódu možno použiť na zhromažďovanie informácií o širokom spektre tém vrátane spätnej väzby na produkty, skúseností zákazníkov, verejnej mienky a organizačného prieskumu. Údaje zozbierané prostredníctvom prieskumov možno použiť na lepšie pochopenie preferencií, skúseností a spätnej väzby zákazníkov a na identifikáciu oblastí na zlepšenie.

Prieskumy možno vykonávať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom online prieskumov, telefonických prieskumov alebo osobných rozhovorov. Otázky prieskumu môžu byť otvorené alebo uzavreté a môžu sa pohybovať od jednoduchých otázok áno alebo nie až po zložitejšie hodnotiace stupnice alebo otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.

Údaje zozbierané z prieskumov možno analyzovať pomocou rôznych techník, vrátane vizuálnych grafov a štatistickej analýzy. Táto analýza môže poskytnúť dôležité informácie a pohľady na údaje, pomôcť podniku a organizácii prijímať informované rozhodnutia a zlepšiť ich celkový výkon.

Aké sú typy príkladov prieskumov?

Prieskumy sú základným nástrojom na zhromažďovanie spätnej väzby a údajov, ktoré môžu organizáciám pomôcť prijímať informované rozhodnutia. Existujú rôzne typy príkladov prieskumov, ktoré možno použiť na rôzne účely. Tu sú niektoré z najbežnejších typov prieskumov:

 • Prieskumy spokojnosti zákazníkov: Tieto prieskumy sa používajú na zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov o ich skúsenostiach s produktom alebo službou. Tento typ prieskumu môže zahŕňať otázky týkajúce sa úrovne spokojnosti zákazníka, kvality produktu alebo služby, úrovne poskytovaných služieb zákazníkom a pravdepodobnosti odporúčania produktu alebo služby iným. Zhromaždené údaje pomáhajú spoločnostiam lepšie pochopiť potreby a preferencie svojich zákazníkov, identifikovať oblasti na zlepšenie a v konečnom dôsledku zlepšiť celkovú zákaznícku skúsenosť.
 • Prieskum angažovanosti zamestnancov: Tieto prieskumy zamestnancov sa používajú na meranie miery zapojenia zamestnancov do práce a spoločnosti. Prieskum môže klásť otázky o spokojnosti zamestnanca s jeho prácou, o jeho vzťahu s nadriadeným, o firemnej kultúre a získať spätnú väzbu zamestnancov o rôznych aspektoch ich práce.
 • Prieskum trhu: Tieto prieskumy sa používajú na zhromažďovanie údajov o cieľovom trhu vrátane ich preferencií, správania a postojov. Prieskum trhu môže klásť otázky o demografii zákazníka, jeho nákupných návykoch a jeho názoroch na konkrétne produkty alebo služby.
 • Prieskumy spätnej väzby k produktu: Tieto prieskumy sa používajú na zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov o konkrétnom produkte. Prieskum môže klásť otázky o spokojnosti zákazníka s produktom, o jeho skúsenostiach so zákazníckym servisom ao pravdepodobnosti, že si produkt zakúpi znova.

Prieskumy sú cenným nástrojom na zhromažďovanie dôležitých informácií a poznatkov od zákazníkov, zamestnancov a cieľových trhov. Pomocou vizuálnych grafov a údajov z prieskumov môžu organizácie lepšie pochopiť potreby svojich zákazníkov a zamestnancov a robiť informované rozhodnutia, ktoré môžu zlepšiť ich služby a produkty.

Efektívne spôsoby použitia šablón prieskumov v triede

Prieskumy môžu byť pre učiteľov efektívnym nástrojom na získanie cennej spätnej väzby od svojich študentov. Použitím šablón prieskumov môžu učitelia ušetriť čas a námahu a zároveň zbierať dôležité údaje. Tu je niekoľko efektívnych spôsobov použitia šablón prieskumu v triede:

 1. Vytvorte prieskum na získanie spätnej väzby o kvalite výučby: Učitelia môžu vytvoriť prieskum na získanie spätnej väzby o ich štýle výučby, efektívnosti ich hodín a ich schopnosti zaujať študentov. Táto spätná väzba môže učiteľom pomôcť zlepšiť vyučovanie a vykonať úpravy tak, aby lepšie vyhovovali potrebám ich študentov.
 2. Použite výsledky prieskumu na informovanie o plánovaní hodiny: Učitelia môžu použiť údaje zozbierané z prieskumov na informovanie o plánovaní hodiny. Napríklad, ak odpovede v prieskume ukazujú, že študenti zápasia s konkrétnym konceptom, učiteľ môže naplánovať ďalšie hodiny alebo aktivity na riešenie tejto témy.
 3. Požiadajte študentov, aby vytvorili prieskumy: Učitelia môžu tiež priradiť študentov, aby vytvorili prieskumy ako spôsob, ako posilniť učenie. Učiteľ dejepisu by napríklad mohol požiadať študentov, aby vytvorili prieskum na zhromaždenie názorov na historickú udalosť, čo by od študentov vyžadovalo, aby túto udalosť preskúmali a kriticky premýšľali o rôznych perspektívach.
 4. Použite šablóny prieskumov pre výskumné projekty: Šablóny prieskumov môžu byť užitočné aj pre výskumné projekty. Študenti môžu vytvárať prieskumy na zhromažďovanie údajov o konkrétnej téme a potom ich použiť na podporu svojho výskumu.
 5. Použite šablóny prieskumov na sebareflexiu študentov: Učitelia môžu použiť šablóny prieskumov aj na sebareflexiu študentov. Študenti môžu vyplniť prieskum, aby zhodnotili svoje vlastné učenie a identifikovali oblasti, v ktorých potrebujú zlepšenie.

Využitím šablón prieskumov v triede môžu učitelia zbierať cennú spätnú väzbu, informovať o plánovaní hodín a podporovať učenie a sebareflexiu študentov. S bezplatnými šablónami na našej webovej stránke je pre učiteľov jednoduché začleniť prieskumy do ich tried.

Pozrite si našu kolekciu bezplatných šablón pracovných hárkov, šablón plagátov, šablón sekvenčných pracovných hárkov a šablón prázdnych kontrolných zoznamov. Tieto šablóny sú navrhnuté tak, aby vám pomohli organizovať vaše úlohy, vizualizovať vaše nápady a vytvárať efektívne učebné pomôcky.

Výhody používania šablóny prieskumu

Používanie šablóny prieskumu pri zhromažďovaní údajov má množstvo výhod vrátane:

 • Šetrí čas a námahu: Šablóna prieskumu poskytuje pripravený formát s otázkami a možnosťami odpovedí, čo znamená, že učitelia alebo výskumníci nemusia tráviť čas vytváraním otázok od začiatku.
 • Konzistentnosť: Šablóna prieskumu zabezpečuje, že každý respondent odpovedá na rovnaké otázky rovnakým spôsobom, čo vedie k konzistentnejším a spoľahlivejším údajom.
 • Vylepšená kvalita: Pomocou šablóny prieskumu je možné vopred otestovať otázky, aby sa zabezpečilo, že budú jasné a nezaujaté. To zlepšuje celkovú kvalitu prieskumu a vedie k presnejším a zmysluplnejším výsledkom.
 • Užívateľsky prívetivé: Naše šablóny prieskumov sú často navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé, čo respondentom uľahčuje porozumenie a odpovede na otázky.

Ako napísať efektívne otázky pre vašu šablónu dotazníka

Dotazníky sú dôležitým nástrojom na zhromažďovanie informácií od veľkej skupiny ľudí. Či už robíte prieskum trhu, zbierate spätnú väzbu od zákazníkov alebo zamestnancov, alebo robíte prieskum na akademické účely, vytvorenie efektívneho dotazníka je kľúčové pre získanie presných a užitočných údajov. Tu je niekoľko tipov, ako napísať efektívne otázky do šablóny dotazníka:

 • Udržujte to jasné a stručné: Uistite sa, že návrh dotazníka je ľahko pochopiteľný a nie príliš rozvláčny. Vyhnite sa používaniu odborných výrazov alebo žargónu, ktorým respondenti nemusia rozumieť.
 • Pýtajte sa konkrétne a relevantné otázky: Uistite sa, že každá otázka súvisí s témou a účelom dotazníka. Vyhnite sa otázkam, ktoré sú príliš všeobecné alebo príliš osobné.
 • Používajte rôzne typy otázok: Použite rôzne typy otázok, ako sú otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, hodnotiace stupnice, otvorené a uzavreté otázky, aby ste získali množstvo odpovedí a vyhli sa zaujatosti.
 • Vyhnite sa zavádzajúcim alebo neobjektívnym otázkam: Uistite sa, že vaše otázky sú neutrálne a nevedú respondenta ku konkrétnej odpovedi. To môže skresliť výsledky a znehodnotiť údaje.
 • Otestujte svoj dotazník: Pred odoslaním dotazníka ho otestujte v malej skupine ľudí, aby ste zistili, či sú otázky jasné a či sú odpovede užitočné.

Používanie šablón dotazníkov vám môže ušetriť čas a námahu pri navrhovaní dotazníka. S online tvorcom dotazníkov môžete ľahko prispôsobiť svoje potreby. Použitie šablóny dotazníka môže poskytnúť rámec pre vaše otázky a zjednodušiť proces. Náš tvorca dotazníkov je užitočným nástrojom pri vytváraní profesionálne vyzerajúceho dotazníka. Použitím šablóny dotazníka sa môžete zamerať na vytváranie efektívnych otázok, ktoré sú ľahko pochopiteľné a poskytujú vysokokvalitné odpovede od vašej cieľovej skupiny.

Vytváranie prispôsobených prieskumov pomocou nástroja Online Survey Maker

Ak potrebujete zhromaždiť cenné údaje alebo spätnú väzbu pre vašu firmu, výskum alebo akýkoľvek projekt, vytvorenie prieskumu môže byť efektívnym spôsobom, ako to dosiahnuť. S príchodom online tvorcov prieskumov si môžete vytvoriť svoje vlastné šablóny prieskumov v priebehu niekoľkých minút bez toho, aby ste sa museli učiť akékoľvek technické zručnosti. Tu je niekoľko výhod používania nášho nástroja na vytváranie prieskumov:

 1. Vytvorte prieskum online: S naším tvorcom prieskumu nemusíte inštalovať žiadny softvér ani program. Môžete ľahko pristupovať k tvorcovi prieskumu online a okamžite začať vytvárať prieskum.
 2. Jednoduché prispôsobenie formátu prieskumu: S naším generátorom prieskumov môžete jednoducho vytvoriť prieskum online a vybrať si z množstva vopred navrhnutých bezplatných šablón prieskumu, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Tieto šablóny sa dodávajú s niekoľkými možnosťami formátu prieskumu, z ktorých si môžete vybrať, čo vám uľahčí výber toho, ktorý najlepšie vyhovuje vašim cieľom prieskumu. Môžete použiť prázdnu šablónu prieskumu na vytvorenie vlastného prieskumu od začiatku, čo môže byť užitočné, ak máte na prieskum špecifické požiadavky.
 3. Rôzne možnosti prieskumu: Náš bezplatný tvorca prieskumov ponúka rôzne možnosti prieskumu, z ktorých si môžete vybrať. Do svojho prieskumu môžete pridať rôzne typy otázok, napríklad otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, otvorené otázky, hodnotiace stupnice a ďalšie. To vám umožní prispôsobiť prieskum na základe vašich špecifických potrieb a zhromaždiť najrelevantnejšie údaje od vašich respondentov.
 4. Bezplatný tvorca prieskumu: Môžete si vytvoriť svoj vlastný prieskum ľahko a rýchlo bez toho, aby ste museli minúť cent. Náš online tvorca prieskumov je bezplatný a má množstvo prispôsobiteľných funkcií, ktoré vám pomôžu vytvoriť dokonalý prieskum.
 5. Vytvorte si vlastný prieskum: S online tvorcom prieskumov máte flexibilitu na vytvorenie prieskumu, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Môžete pridať svoju vlastnú značku, vybrať si vlastné farebné schémy a pridať svoje vlastné obrázky alebo videá, aby bol prieskum pútavejší.

Celkovo vám používanie nášho bezplatného tvorcu prieskumov môže ušetriť čas a námahu a zároveň vám poskytnúť cenné údaje a poznatky. Tak prečo to neskúsiť a nevytvoriť si vlastný prieskum na mieru ešte dnes?


Ako Vytvoriť Prieskum

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!


Ďalšie šablóny, ktoré môžete použiť so svojimi študentmi!Šťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Šablónach Prieskumov

Čo je tvorca prieskumu?

Tvorca prieskumov je online nástroj, ktorý vám umožňuje jednoduchým a efektívnym spôsobom navrhovať a rozmiestňovať prieskumy a dotazníky. Ponúka množstvo funkcií a možností prispôsobenia, ktoré vám pomôžu vytvoriť prieskumy prispôsobené vašim špecifickým potrebám. S tvorcom prieskumu si môžete jednoducho vybrať z našich bezplatných šablón prieskumu alebo si vytvoriť vlastné rozloženie prieskumu, pridať rôzne typy otázok a prispôsobiť farby, písma a ďalšie vizuálne prvky tak, aby zodpovedali vašej značke.

Ako Vytvoriť Dotazník?

Ak chcete napísať efektívne otázky pre svoj prieskum, začnite definovaním cieľa výskumu a informácií, ktoré chcete zhromaždiť. Používajte jasný a stručný jazyk, vyhýbajte sa technickému žargónu alebo zložitým frázam. Používajte uzavreté otázky s možnosťami, ktoré pokrývajú všetky možné odpovede, a vyhýbajte sa zavádzajúcim alebo zaujatým otázkam.

Môžem si urobiť vlastný prieskum?

Áno, môžete si vytvoriť svoj vlastný prieskum pomocou tvorcu prieskumu. Môžete vytvárať otázky a vyberať si z rôznych typov otázok, ako sú otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, hodnotiace stupnice a otvorené otázky.

Čo je tvorca dotazníka?

Tvorca dotazníkov je nástroj, ktorý vám pomáha vytvárať dotazníky na rôzne účely, ako je prieskum trhu, spätná väzba od zákazníkov alebo prieskumy zamestnancov. Poskytuje rôzne typy otázok a šablóny, z ktorých si môžete vybrať.

Kde nájdem bezplatné šablóny prieskumov?

V Storyboard That ponúkame množstvo bezplatných šablón prieskumov, ku ktorým máte prístup prostredníctvom našej webovej stránky. Naše šablóny obsahujú možnosti pre prieskumy spokojnosti zákazníkov, prieskumy spätnej väzby zamestnancov a ďalšie. Jednoducho vyberte šablónu, ktorá vyhovuje vašim potrebám, a prispôsobte si ju podľa svojich predstáv pomocou nášho intuitívneho nástroja na vytváranie prieskumov.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/prieskumné-šablóny
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky