https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/spider-mapa-templates

Prispôsobte si Šablóny Pavúčieho DiagramuSkúmanie šablón máp pavúkov

Šablóny pavúčích máp, tiež označované ako pavúčie diagramy alebo diagramy pavučiny, sú vizuálne nástroje používané na reprezentáciu komplexných informácií. Vo svojom jadre pozostávajú z ústrednej témy alebo myšlienky obklopenej vetvami, ktoré vytvárajú štruktúru podobnú webu. Táto ústredná téma pôsobí ako ústredný bod, z ktorého vyžarujú čiastkové myšlienky alebo koncepty a tvoria zbierku súvisiacich informácií. Predstavte si to ako pavučinu, pričom každá vetva predstavuje iný aspekt ústredného konceptu.

Použitie šablóny pavúčej mapy

Pracovné listy so šablónou pavúčej mapy možno použiť v rôznych vzdelávacích kontextoch na zlepšenie učenia a kritického myslenia. Tu je niekoľko rôznych spôsobov použitia šablón diagramov pavúka:

 • Brainstormingové stretnutia: Použite pavúkové mapy na uľahčenie brainstormingu v akomkoľvek predmete. Študenti môžu začať s ústrednou témou a rozvetvovať sa nápadmi, riešeniami alebo kreatívnymi konceptmi.

 • Budovanie slovnej zásoby: Vytvorte pracovné listy s pavúčími mapami pre slová slovnej zásoby. Stredný kruh predstavuje slovo a vetvy môžu obsahovať definície, synonymá, antonymá a príklady viet.

 • Analýza postáv: Na hodinách literatúry môžu študenti analyzovať postavy vyplnením pracovných listov s mapou pavúkov. Centrálny kruh predstavuje postavu a vetvy môžu zahŕňať vlastnosti, motiváciu, činy a vzťahy.

 • Historické udalosti: Na hodinách dejepisu môžu študenti použiť tieto mapovacie listy na načrtnutie kľúčových historických udalostí. Centrálny kruh predstavuje udalosť a vetvy môžu zahŕňať príčiny, následky, dôležité postavy a dátumy.

 • Vedecké koncepty: Vyučujte vedecké koncepty pomocou mapovacích pracovných listov, ktoré ilustrujú hlavnú myšlienku v strede a vetvy pre podtémy, príklady a experimenty súvisiace s konceptom.

 • Porovnávacia analýza: Nechajte študentov porovnávať a porovnávať rôzne predmety, postavy, knihy alebo historické obdobia pomocou pracovných listov s pavúčími mapami. Centrálne kruhy predstavujú predmety a vetvy môžu zahŕňať podobnosti a rozdiely.

 • Riešenie problémov: Na analýzu zložitých problémov použite pracovné listy s pavúčími mapami. Centrálny kruh môže predstavovať problém a vetvy môžu obsahovať možné riešenia, klady a zápory.

 • Plánovanie projektu: Pred začatím projektu môžu študenti vyplniť pracovné listy s pavúčími mapami, aby načrtli svoje nápady, ciele, zdroje a akčné kroky potrebné na úspešné dokončenie projektu.

 • Geografia a mapy: Na hodinách geografie použite pracovné listy s pavúčími mapami na ilustráciu rôznych aspektov krajiny alebo regiónu, ako sú jej fyzické črty, kultúra, ekonomika a história.

 • Umenie a dizajn: Na hodinách umenia a dizajnu môžu študenti plánovať svoje projekty pomocou týchto pracovných listov. Stredový kruh môže predstavovať tému projektu a vetvy môžu obsahovať prvky, ako sú farebné schémy, materiály a kompozícia.

 • Jazykové vzdelávanie: Pomocou týchto mapovacích pracovných listov môžete študentom pomôcť naučiť sa nový jazyk. Stredné kruhy môžu obsahovať slová alebo frázy a vetvy môžu obsahovať preklady, výslovnosť a použitie vo vetách.

 • Konceptuálne porozumenie: V ktoromkoľvek predmete použite tieto pracovné listy, ktoré pomôžu študentom pochopiť zložité nápady tým, že ich rozdelíte na menšie, lepšie zvládnuteľné časti. To môže pomôcť pri porozumení a zachovaní.

 • Kreatívne písanie: Podporujte tvorivosť pri písaní tým, že necháte študentov vyplniť pracovné listy s pavúčími mapami, aby rozvinuli nápady na príbehy. Centrálny kruh môže predstavovať hlavný koncept príbehu a vetvy môžu zahŕňať postavy, zápletky a nastavenia.

 • Stanovenie cieľov: Naučte študentov zručnosti pri stanovovaní cieľov tým, že im vyplníte mapovacie pracovné listy pre osobné alebo akademické ciele. Centrálny kruh predstavuje cieľ a vetvy môžu zahŕňať kroky na jeho dosiahnutie.

Tieto rôzne prípady použitia demonštrujú všestrannosť pracovných listov s pavúčími mapami, ktoré pomáhajú študentom organizovať informácie, vytvárať nové nápady a hlbšie porozumieť rôznym predmetom a témam.

10 krokov na vytvorenie hárku šablóny pavúčieho diagramu

 1. Vyberte si vhodného tvorcu pavúčích diagramov: Začnite výberom vhodného tvorcu pavúčích diagramov alebo nástroja na vytváranie pavúčích diagramov. Hľadajte softvér alebo online platformy, ktoré ponúkajú prispôsobiteľné šablóny pavúčieho diagramu, alebo môžete jednoducho nájsť príklad pavúčieho diagramu, ktorý naštartuje vašu kreativitu.

 2. Definujte svoju ústrednú tému: Identifikujte ústrednú tému alebo koncept, okolo ktorého sa bude točiť vaša šablóna. Toto je základná myšlienka, ktorú použijete na generovanie vetiev súvisiacich informácií.

 3. Vytvorte centrálny uzol: Vo vybranom diagrame pavučiny umiestnite hlavnú tému do stredu. Tá slúži ako ústredný bod, z ktorého budú vychádzať vaše ratolesti.

 4. Pridať vetvy: Začnite predlžovať línie alebo vetvy smerom von z centrálneho uzla. Každá vetva by mala predstavovať inú čiastkovú myšlienku alebo koncept súvisiaci s ústrednou témou. Tieto pobočky pomáhajú pri organizovaní informácií.

 5. Označte vetvy: Na každej vetve jasne a stručne označte podnápady. To zaisťuje, že spojenia medzi ústrednou témou a jej vetvami sú ľahko pochopiteľné.

 6. Prispôsobenie rozloženia: V závislosti od funkcií zvoleného nástroja môžete mať možnosť prispôsobiť rozloženie grafu. Upravte farby, písma a formátovanie, aby bola vaša mapa vizuálne príťažlivá a efektívna.

 7. Expand and Connect: Pokračujte v rozširovaní svojich pobočiek pridávaním ďalších podnápadov podľa potreby. Prepojte súvisiace vetvy, aby ste ukázali, ako sú rôzne prvky prepojené v rámci vašej témy.

 8. Uľahčite brainstormingové stretnutia: Podporte kreatívne myslenie a generovanie nápadov pomocou vašej šablóny ako nástroja na brainstormingové stretnutia. To vám môže pomôcť rozšíriť pobočky a preskúmať rôzne možnosti.

 9. Kontrola a úprava: Nájdite si čas na kontrolu dokončenej šablóny. Dbajte na to, aby presne reprezentovala vaše nápady a aby spojenia medzi ústrednou témou a jej vetvami boli jasné. Upravte a upravte podľa potreby.

 10. Uložiť a zdieľať: Keď budete spokojní s grafickým organizátorom mapy pavúka, uložte si ho vo vami preferovanom formáte alebo ho zdieľajte digitálne s ostatnými. Váš dokončený organizér pavučiny môžete použiť na štúdium, plánovanie, prezentácie alebo akékoľvek vzdelávacie účely.

Podľa týchto krokov môžete vytvoriť prispôsobenú a efektívnu koncepčnú mapu pavučiny, ktorá vám pomôže vizuálne usporiadať informácie, stimulovať kreativitu a analyzovať zložité témy počas brainstormingu.

Viac Storyboard That Resources a Free Printables

Vytvorte si svoje ideálne vizuálne učebné pomôcky jednoducho na našej platforme! Či už to radšej nazývate pojmovou mapou pavučiny, náš užívateľsky prívetivý tvorca pavúčích diagramov je tu, aby vám pomohol. Pomocou nášho intuitívneho nástroja na tvorbu máp pavúkov môžu pedagógovia bez námahy navrhnúť interaktívne vizuálne pomôcky pre hodiny v triede. Prevezmite kontrolu nad svojimi vzdelávacími materiálmi navrhnutím šablón diagramov pavučiny a koncepčných máp, ktoré dokonale vyhovujú vašim potrebám. Učitelia, zaujmite svojich študentov pútavými šablónami pavúčích diagramov a študenti, zjednodušte si štúdium s naším efektívnym tvorcom pavúčích diagramov. Náš organizér pavučín je pre študentov cenným nástrojom na štruktúrovanie ich nápadov a efektívne usporiadanie zložitých informácií. Prispôsobte a vytvorte mapy pavúkov, aby ste zlepšili svoje prezentácie a vzdelávací obsah. Začnite tvoriť hneď teraz a uvoľnite silu vizuálneho učenia!


Ako Vytvoriť Pracovný List so Šablónou Mapy Pavúkov

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!


Často kladené otázky o pracovných listoch so šablónou mapy pavúkov

Čo je šablóna mapy pavúka a ako sa líši od iných grafických organizátorov?

Šablóna mapy pavúka je vizuálny nástroj s hlavnou témou v strede a vetvami, ktoré sa spájajú so súvisiacimi podtémami. Od iných grafických organizátorov, ako sú myšlienkové mapy a lineárne obrysy, sa odlišuje štruktúrovaným, hierarchickým usporiadaním a dôrazom na vizuálnu prehľadnosť.

Existujú nejaké reálne aplikácie šablón máp pavúkov mimo triedy?

Áno, šablóny pavúčích máp majú reálne aplikácie v podnikaní, výskume, tvorbe obsahu, strategickom plánovaní, riešení problémov, osobnom rozvoji, prezentáciách, zdravotníctve, práve, dizajne, marketingu, manažmente znalostí a ďalších. Pomáhajú organizovať nápady a efektívne vizualizovať vzťahy v rôznych oblastiach.

Aké sú niektoré alternatívy k šablónam máp pavúkov na vizualizáciu informácií vo vzdelávaní?

Alternatívne metódy k šablónam pavúčích máp na vizualizáciu informácií vo vzdelávaní zahŕňajú myšlienkové mapy, pojmové mapy, vývojové diagramy, lineárne obrysy, Vennove diagramy, grafické organizéry, stromové diagramy, slovné siete, mapy toku, diagramy časovej osi, grafické rozvrhy, Ganttove diagramy, koláčové diagramy, stĺpcové grafy a tabuľky. Výber závisí od obsahu a cieľov učenia.

Zobraziť všetky šablóny Storyboard!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/spider-mapa-templates
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky