Vyhľadávanie
 • Vyhľadávanie
 • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/strom-diagram-šablóny

Prispôsobte Šablóny Stromových DiagramovAk to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Tree Diagram Example

Čo je stromový diagram?

Stromový diagram je vizuálna reprezentácia hierarchie alebo organizačnej štruktúry. Používa sa na ilustráciu vzťahov a spojení medzi rôznymi prvkami alebo myšlienkami. Tieto diagramy zvyčajne pozostávajú z tvarov, ako sú kruhy alebo obdĺžniky, ktoré sú spojené čiarami alebo šípkami, ktoré označujú smer a polohu.

V triede ich učitelia môžu použiť na to, aby pomohli študentom pochopiť zložité myšlienky. Môžu byť cenným nástrojom pre vizuálnych študentov, ktorí majú prospech z videnia informácií prezentovaných vo vizuálnom formáte. Pomocou stromových diagramov môžu študenti ľahšie pochopiť zložité pojmy a pochopiť, ako sú rôzne prvky spojené.

Typy stromových diagramov

Existuje mnoho typov stromových diagramov, z ktorých každý má svoje vlastné jedinečné vlastnosti, ktoré sprostredkujú rôzne použitia. Jedným z najbežnejších typov je rodokmeň. Rodokmene sa používajú na zobrazenie vzťahov medzi členmi rodiny. Zvyčajne začínajú spoločným predkom na vrchole stromu a rozvetvujú sa, aby ukázali potomkov tohto predka.

Ďalším bežným typom je rozhodovací strom. Rozhodovacie stromy sa používajú na ilustráciu krokov rozhodovania. Často sa používajú v obchode a financiách na pomoc pri strategických rozhodnutiach. Rozhodovací strom pozostáva z uzlov, ktoré predstavujú rôzne voľby, a vetiev, ktoré predstavujú možné výsledky týchto volieb.

Stromové diagramy možno použiť aj na znázornenie organizačných štruktúr. Používajú sa na znázornenie hierarchie pozícií v rámci spoločnosti alebo organizácie. Každý uzol v strome predstavuje pozíciu a vetvy predstavujú vzťahy medzi týmito pozíciami.

Stromové diagramy možno použiť aj na ilustráciu mnohých iných typov vzťahov. Môžu sa použiť na klasifikáciu objektov na základe ich vlastností alebo preferencií, na demonštráciu krokov v procese alebo na ilustráciu štruktúry myšlienky alebo konceptu.

V triede môžu byť stromové diagramy použité ako vizuálna pomôcka, ktorá pomôže študentom pochopiť zložité pojmy. Môžu byť použité na poskytnutie popisného textu pre publikum, aby lepšie pochopili súvislosti medzi rôznymi prvkami. Pomocou šípok a tvarov ich možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám akejkoľvek témy alebo lekcie.

Využitie šablóny stromového diagramu na efektívne vyučovanie v triede

Šablóny stromových diagramov sú efektívnym nástrojom vizuálneho učenia a možno ich použiť pri rôznych aktivitách v triede. Tu je niekoľko konkrétnych aktivít, ktoré môžu učitelia použiť na využitie týchto šablón na efektívne vyučovanie v triede:

 • Rodokmeň : Rodokmeň je obľúbenou aplikáciou šablón stromových diagramov. Študenti ich môžu použiť na vytvorenie vizuálnej reprezentácie svojej rodinnej histórie. Učitelia môžu poskytnúť prázdnu šablónu rodokmeňa a študenti ju môžu vyplniť menami a vzťahmi členov svojej rodiny. Táto aktivita nielen učí o rodinných štruktúrach, ale poskytuje študentom aj príležitosť precvičiť si svoje zručnosti v oblasti výskumu a zadávania údajov.
 • Rozhodovanie: Šablóny rozhodovacích stromov možno použiť na výučbu rozhodovacích zručností. Študenti môžu vytvoriť rozhodovací strom, ktorý ilustruje rôzne možnosti, ktoré majú, a potenciálne výsledky každého rozhodnutia. Táto aktivita učí študentov zvážiť klady a zápory rôznych možností a robiť informované rozhodnutia na základe informácií, ktoré majú.
 • Klasifikácia: Šablóny stromových diagramov možno použiť aj na výučbu klasifikačných zručností. Študenti môžu vytvárať grafy, ktoré klasifikujú rôzne objekty na základe ich vlastností. Napríklad učiteľ prírodných vied môže poskytnúť prázdnu šablónu a študenti ju môžu použiť na klasifikáciu zvierat do rôznych kategórií na základe ich vlastností.
 • Tok procesu: Učitelia môžu použiť šablóny stromových diagramov, ktoré pomôžu študentom pochopiť zložité procesy vytvorením vizuálnej reprezentácie každej fázy. Študenti môžu vytvoriť stromový diagram, ktorý zobrazuje kroky spojené s dokončením projektu alebo úlohy. Táto aktivita učí študentov kriticky premýšľať o každom kroku a pomáha im lepšie pochopiť, ako proces funguje.
 • Prázdne šablóny: Prázdne diagramy možno použiť pri akejkoľvek aktivite v triede, ktorá vyžaduje vizuálnu reprezentáciu nápadov alebo vzťahov. Učitelia môžu poskytnúť prázdne šablóny a študenti ich môžu použiť na vytvorenie vlastných jedinečných grafov. Táto aktivita podporuje kreativitu a povzbudzuje študentov, aby mysleli mimo rámca.

Šablóny stromových diagramov sú všestranným nástrojom, ktorý možno použiť pri rôznych aktivitách v triede na podporu vizuálneho učenia a zlepšenie zručností kritického myslenia. Ponúkame aj množstvo ďalších užitočných šablón pre učiteľov. Naše šablóny pracovných listov sú ideálne na vytváranie prispôsobených pracovných listov, ktoré vyhovujú vašim špecifickým potrebám v triede, zatiaľ čo naše šablóny plagátov sú skvelé na vytváranie vizuálne úžasných vzdelávacích materiálov.

Výhody používania šablón stromových diagramov v triede

Hľadáte spôsoby, ako urobiť výučbu v triede pútavejšou a efektívnejšou? Zvážte začlenenie týchto šablón do vašich učebných materiálov. Tieto šablóny možno použiť na znázornenie rôznych organizačných štruktúr, od rodokmeňov až po rozhodovacie procesy. Ale výhody presahujú len vizuálne učebné pomôcky. Tu sú niektoré z kľúčových výhod používania šablón stromových diagramov v triede:

 1. Podporuje kritické myslenie: Šablóna stromového diagramu poskytuje študentom vizuálnu reprezentáciu zložitých konceptov a nápadov. Analýzou a interpretáciou diagramov sú študenti nútení zapojiť sa do kritického myslenia a riešenia problémov.
 2. Podporuje kreativitu: Pomocou rôznych tvarov a iných dizajnových prvkov možno stromovú grafiku použiť na vytvorenie vizuálne príťažlivých a jedinečných diagramov, ktoré predvedú kreativitu študentov.
 3. Podporuje efektívnu komunikáciu: Používanie šablóny stromového diagramu v skupinových pracovných aktivitách môže študentom pomôcť efektívnejšie komunikovať svoje nápady. Vizuálnym znázornením svojich myšlienok môžu študenti lepšie pochopiť vzájomnú perspektívu a efektívnejšie spolupracovať.
 4. Zlepšuje zapojenie: Šablóna stromového diagramu môže do aktivít v triede pridať prvok zábavy a vzrušenia. Poskytnutím interaktívneho a vizuálne stimulujúceho nástroja pre študentov môžu učitelia pomôcť zvýšiť zapojenie a účasť na procese učenia.
 5. Rozvíja schopnosti rozhodovania: Tieto šablóny možno použiť na vytváranie rozhodovacích procesov, ktoré umožňujú študentom analyzovať viaceré možnosti a robiť informované rozhodnutia na základe rôznych kritérií.

Použitie Storyboard That 's User-Friendly Tree Diagram Maker na vytvorenie pracovného hárka

Ak chcete vytvoriť stromový diagram pre svoju triedu, prezentáciu alebo osobný projekt, nehľadajte nič iné ako náš užívateľsky prívetivý tvorca stromových diagramov. Náš online nástroj vám umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať efektívne diagramy bez potreby akéhokoľvek dizajnu alebo technických znalostí.

Náš tvorca obsahuje množstvo vizuálnych prvkov, ako sú tvary, šípky, ikony a ďalšie vizuálne prvky, ktoré uľahčujú vytvorenie profesionálne vyzerajúceho diagramu. Veľkosť, farbu a štýl každého prvku si môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedal vašim špecifickým potrebám a preferenciám.

Jednou z najväčších výhod používania nášho tvorcu stromových grafov je jeho užívateľská prívetivosť. Naše intuitívne rozhranie a funkcia drag-and-drop uľahčujú pridávanie, presúvanie a upravovanie prvkov podľa potreby. Do diagramu môžete tiež jednoducho pridať fázy a klasifikácie, čo zjednoduší organizáciu a prezentáciu vašich nápadov.

Najlepšie zo všetkého je, že náš tvorca stromových diagramov je úplne zadarmo. Nevyžaduje sa žiadne sťahovanie softvéru ani inštalácia, jednoducho pristupujte k nášmu nástroju z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením a ste pripravení začať vytvárať svoj diagram.

Či už teda potrebujete vytvoriť stromový diagram pre školský projekt, obchodnú prezentáciu alebo akýkoľvek iný účel, náš online tvorca stromových diagramov vám pomôže. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu, prispôsobiteľným prvkom a bezplatnému prístupu nebolo vytváranie efektívnych diagramov nikdy jednoduchšie.


Ako Vytvoriť Pracovný List Stromového Diagramu

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným hárkom, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Šablónach Stromových Diagramov

Čo je stromový diagram?

Stromový diagram je grafické znázornenie hierarchických štruktúr, ktoré používa vetvy na znázornenie potenciálnych výsledkov alebo rozhodnutí.

Čo sú šablóny rozhodovacích stromov?

Šablóny rozhodovacieho stromu sú vopred navrhnuté stromové diagramy, ktoré poskytujú rámec pre rozhodovacie procesy. Tieto šablóny často obsahujú rozhodovacie uzly, výstupné uzly a hodnoty pravdepodobnosti, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní.

Ako používať váš tvorca stromových grafov?

Náš online tvorca stromových diagramov je užívateľsky prívetivý online nástroj, ktorý vám umožňuje vytvárať efektívne a vizuálne príťažlivé stromové diagramy na rôzne účely. Ak chcete použiť náš nástroj, jednoducho prejdite na našu webovú stránku a vyberte možnosť tvorby stromových grafov. Odtiaľ si môžete vybrať z rôznych šablón alebo vytvoriť svoj vlastný prispôsobený stromový diagram od začiatku. Môžete pridať vizuálne prvky, ako sú tvary, šípky, ikony a ďalšie, aby bol váš stromový diagram pútavejší a informatívnejší. Po dokončení môžete stromový diagram uložiť a exportovať v rôznych formátoch pre jednoduché zdieľanie a tlač.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/strom-diagram-šablóny
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky