https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/vývojový-diagram-infografické-šablóny

Prispôsobte Šablóny Vývojových Diagramov


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte plagát do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!Infographic Šablóny Vývojového Diagramu | Vývojové Diagramy

Infografika vývojového diagramu

Infografické šablóny vývojového diagramu vám umožňujú vytvárať pôsobivé vizuály na vyjadrenie sledu činností alebo krokov v procese. Študenti si môžu sami vytvárať vývojové diagramy, aby ukázali svoje chápanie témy a príslušných krokov. Alternatívne môžu učitelia vytvárať vývojové diagramy pre svojich študentov, ktoré im pomôžu pochopiť sériu krokov potrebných pre aktivitu. Tieto vizuálne pomôcky šetriace čas poskytujú efektívnu a jasnú komunikáciu pre študentov aj učiteľov!


Nápady na vývojový diagram infografiky

 • Ukážte kroky na vyriešenie problému.
 • Ukážte kroky pri prijímaní zdravých rozhodnutí.
 • Ukážte proces týkajúci sa konkrétnej témy, ako je vedecká metóda na hodine vedy!

Inštrukcie

 1. Vyberte si z vyššie uvedených šablón
 2. Ak chcete upraviť a skopírovať do svojho účtu, kliknite na „Г.
 3. Upravte farby, text a umenie podľa potreby alebo ich priraďte svojim študentom tak, ako sú
 4. Vytlačte alebo stiahnite si hotový projekt


Šablóny vývojových diagramov

Šablóny vývojových diagramov predstavujú jednoduchý spôsob, ako komunikovať svoje posolstvo pútavým a vizuálne príťažlivým spôsobom. Niekoľkými kliknutiami myšou môžete vytvoriť úžasné vizuálne prvky, ktoré upútajú pozornosť vášho publika. Sú ideálne na použitie v triedach, obchodných prezentáciách a podobne!

Zdieľajte to so svojimi študentmi a nadchnite ich, aby si vytvorili vlastnú infografiku vývojového diagramu! S našimi ľahko použiteľnými nástrojmi dokážu rýchlo a jednoducho vytvárať úžasné vizuály. Pripravte sa na kreatívne myslenie a učenie sa so svojimi študentmi, ktorí sa zhostia tejto vzrušujúcej úlohy.

Vývojové diagramy sú vynikajúcim spôsobom, ako stručne vysvetliť proces. Vďaka šablónam infografiky vývojových diagramov vaši študenti určite dostanú informácie, ktoré potrebujú, rýchlo a jednoducho.


Čo je vývojový diagram?

Vývojový diagram je diagram zobrazujúci kroky v procese alebo postupnosť udalostí. Pozostáva z tvarov a šípok spájajúcich každý krok, aby ilustroval, ako jedna vec vedie k druhej. Vývojové diagramy sa používajú na vysvetlenie procesov, čo uľahčuje ich vizuálne pochopenie. Môžu tiež dokumentovať postupy, plánovať projekty a analyzovať údaje. Poskytujú stručný popis určitého predmetu, pričom načrtávajú hlavné informácie, ktoré „potrebujem vedieť“.


Čo je to šablóna infografiky vývojového diagramu?

Šablóny vývojových diagramov procesov sú šablóny navrhnuté na rýchle vytváranie vizuálne príťažlivých vývojových diagramov. Pomáhajú vám ušetriť čas poskytnutím základnej štruktúry a textových polí a zjednodušením procesu vývojového diagramu. Vyplňte prázdne miesta vlastným obsahom a okamžite získate pútavú vizuálnu reprezentáciu vašej správy alebo konceptu!

Šablóna infografiky vývojového diagramu sumarizuje proces alebo postupnosť udalostí. Môžu byť použité v prezentáciách, inštruktážnych materiáloch a ďalších, aby sa zabezpečilo, že vaše publikum rozumie procesu. Pomocou týchto šablón budú vaši študenti schopní rýchlo vytvoriť pútavý a informatívny vývojový diagram, ktorý efektívne a pútavo sprostredkuje informácie, ktoré potrebujú.


Výhody používania vývojových diagramov?

Vývojové diagramy sú skvelým spôsobom, ako komunikovať informácie vizuálne príťažlivým a organizovaným spôsobom. Môžu sa použiť na vysvetlenie krokov potrebných na dokončenie úlohy, načrtnutie procesov a postupov dokumentácie. Vývojové diagramy sú tiež užitočnými nástrojmi na analýzu údajov a plánovanie projektov. Začlenením vývojových diagramov do svojej triedy môžete pomôcť svojim študentom lepšie pochopiť procesy a rozvíjať zručnosti kritického myslenia.

Výhody vývojových diagramov

 • Jasné a ľahko pochopiteľné vizuálne prvky
 • Pomáha študentom lepšie pochopiť procesy
 • Vizuálna reprezentácia informácií
 • Užitočné na analýzu údajov a plánovanie projektov
 • Zlepšuje schopnosti kritického myslenia

Prečo používať vývojový diagram?

Vývojové diagramy možno použiť na dokumentáciu postupov, plánovanie projektov a analýzu údajov. Používanie šablóny vývojového diagramu je jednoduchý a efektívny spôsob vytvárania vizuálov, ktoré môžu vašim študentom lepšie pomôcť pochopiť proces alebo koncept. Je tiež skvelé rozdeliť zložité témy do jednoduchých krokov. Pomocou šablóny vývojového diagramu môžete rýchlo a jednoducho vytvárať úžasné vizuály, ktoré upútajú pozornosť publika.

Zoznam prípadov použitia vývojového diagramu

 • Vysvetlite proces alebo koncept vizuálne pútavým spôsobom
 • Ilustrujte postupnosť udalostí pre aktivitu
 • Analyzujte údaje alebo identifikujte vzťahy medzi nápadmi
 • Dokumentujte postupy a procesy
 • Plánujte projekty alebo úlohy
 • Ukážte vzťah medzi rôznymi časťami systému
 • Pomôžte študentom pochopiť zložité pojmy

Prečo používať šablónu infografiky vývojového diagramu?

Šablóna infografiky vývojového diagramu vám môže pomôcť ušetriť čas a vytvoriť vizuálne príťažlivé vizuály pre vašich študentov. Ľahko sa používa a poskytuje všetky funkcie, ktoré potrebujete na rýchle vytvorenie pútavého vývojového diagramu.

Tu je zoznam výhod používania šablóny infografiky vývojového diagramu:

 • Jednoducho vyplňte prázdne miesta vlastným obsahom
 • Rýchlo vytvorte vizuálne príťažlivé vývojové diagramy
 • Nie je potrebné tráviť hodiny dizajnom
 • Nepotrebujete žiadne špeciálne počítačové znalosti
 • Všetko je na jednom mieste
 • Šetrí to čas, takže študenti môžu plne porozumieť konceptom lekcií

Ako vytvoriť vývojový diagram pomocou Storyboard That?

Ak chcete začať, jednoducho vyberte šablónu, ktorú chcete použiť, vyplňte prázdne miesta vlastným obsahom a potom si ju prispôsobte, ako chcete. Môžete meniť farby, pridávať obrázky a presúvať komponenty. Po dokončení prispôsobovania vývojového diagramu kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“ a okamžite vygenerujte profesionálne vyzerajúcu infografiku vývojového diagramu. Náš softvér sa ľahko používa a poskytuje všetky funkcie, ktoré potrebujete na rýchle vytváranie pútavých vizuálov.

Ako možno použiť vývojové diagramy na zlepšenie porozumenia študentom triednej práci?

Používanie vývojových diagramov na vysvetlenie konceptu alebo procesu môže byť efektívnym spôsobom, ako zlepšiť porozumenie študentom triednej práci. Študenti môžu lepšie pochopiť a zapamätať si informácie rozdelením zložitých tém do jednoduchých krokov. Vývojové diagramy môžu tiež poskytnúť užitočné vizuálne prvky na analýzu údajov alebo načrtnutie procesov. Sú cennými nástrojmi, ktoré pomáhajú študentom rozvíjať schopnosti kritického myslenia a lepšie porozumieť učebným látkam.

Používanie šablón vývojových diagramov na vytváranie vizuálov môže pomôcť vašim študentom rýchlo porozumieť informáciám. Tieto šablóny poskytujú jednoduchý spôsob, ako komunikovať zložité témy organizovaným a vizuálne príťažlivým spôsobom. S ich pomocou vaši študenti určite dostanú informácie, ktoré potrebujú, rýchlo a jednoducho.

Ako si vybrať správnu šablónu?

Pri výbere správnej šablóny vývojového diagramu musíte zvážiť svoje publikum a typ informácií, ktoré chcete sprostredkovať. Zamyslite sa nad farbami, tvarmi a štýlmi písma, ktoré najlepšie vyjadrujú vašu správu. Zamyslite sa tiež nad tým, koľko krokov alebo prvkov musíte zahrnúť, aby ste primerane vysvetlili svoj koncept alebo proces. Po zvážení týchto faktorov môžete ľahko nájsť vhodnú šablónu, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Tipy na vytvorenie efektívnej infografiky vývojového diagramu

Vytvorenie pútavej infografiky vývojového diagramu si vyžaduje premýšľanie a plánovanie. Tu je niekoľko tipov na dizajn, ktoré vám pomôžu vytvoriť najlepšie vizuálne prvky pre vášho študenta:

 • Vyberte si správnu šablónu pre svoj koncept alebo proces
 • Uistite sa, že každý krok je jasne označený a ľahko sledovateľný
 • Použite farby, obrázky a tvary, aby ste svojim vizuálom dodali zaujímavosť
 • Udržujte dizajn jednoduchý a ľahko pochopiteľný
 • Na zobrazenie toku informácií použite šípky
 • Otestujte svoj vývojový diagram s niekoľkými študentmi, aby ste sa uistili, že je ľahko pochopiteľný
 • Pred publikovaním sa uistite, že neexistujú žiadne gramatické chyby a žiadne chyby formátovania

Príklady vývojových diagramov infografiky zo skutočného sveta

Infografiku vývojového diagramu možno použiť rôznymi spôsobmi. Tu je niekoľko príkladov z reálneho sveta, ako ich možno efektívne využiť:

 • Vysvetliť zložité procesy ako finančné plánovanie alebo vývoj softvéru
 • Pre ilustráciu rozhodovacích procesov
 • Na analýzu údajov a výsledkov
 • Ukázať vzťahy príčiny a následku medzi rôznymi premennými
 • Na vysvetlenie krokov vedeckého experimentu
 • Na ilustráciu, ako dokončiť úlohy, ako je montáž nábytku alebo varenie jedla
 • Vývojový diagram, ako pripraviť chutné raňajky
 • Ako vytvoriť mobilnú aplikáciu
 • Vývojový diagram rozhodovacieho procesu
 • Infografika ako zostaviť bicykel

Ako vytvoriť vývojový diagram pre konkrétny školský projekt

Vytvorenie vývojového diagramu pre konkrétny školský projekt zabezpečuje, že študenti pochopia celý proces. Tu je niekoľko tipov na vytvorenie efektívneho vývojového diagramu:

 • Rozdeľte projekt na malé, zvládnuteľné kroky
 • Identifikujte všetky komponenty, ktoré sa podieľajú na dokončení projektu
 • Uistite sa, že každý krok je jasne označený a ľahko sledovateľný
 • Vytvorte vizuály, ktoré upútajú pozornosť a zaujmú
 • Na zobrazenie toku informácií použite šípky
 • Pri korektúre sa uistite, že neexistujú žiadne pravopisné alebo gramatické chyby

Príklady použitia vývojových diagramov v rôznych predmetoch

Vývojové diagramy možno použiť v rôznych témach. Tu je niekoľko príkladov, ako ich možno použiť v rôznych aspektoch vzdelávania:

 • Matematika – ukazuje postup riešenia rovníc
 • Veda – ukázať kroky na vykonanie experimentu
 • História – na ilustráciu udalostí, ktoré viedli k významnej historickej udalosti
 • Geografia – zobrazenie procesu mapovania trasy
 • Ekonomika – na ilustráciu princípov ponuky a dopytu
 • Jazykové umenie – zobrazenie krokov na písanie príspevku

Používanie vývojového diagramu pomáha študentom vizualizovať a pochopiť zložitejšie koncepty a rýchlo a jednoducho ich spracovať. Infografiku vývojového diagramu možno použiť pre celý rad rôznych predmetov, od matematiky po vedu, históriu po geografiu a ekonómiu po jazykové umenie. Rozdelením projektu na zvládnuteľné kroky a vytvorením vizuálov, ktoré priťahujú pozornosť a sú zaujímavé, môžete zabezpečiť, že vaši študenti pochopia celý proces.

Výhody používania vývojových diagramov v škole

Používanie vývojových diagramov v triede môže študentom pomôcť vizuálne pochopiť zložité koncepty. Môže im tiež umožniť precvičiť si zručnosti pri riešení problémov a rozhodovaní. Vývojové diagramy možno použiť na zobrazenie vzťahov príčin a následkov medzi rôznymi premennými, ako aj toho, ako môžu iné rozhodnutia viesť k rôznym výsledkom. Ak študentom poskytnete vizuálny nástroj, ktorý im pomôže v procese učenia sa, môže to uľahčiť pochopenie zložitých konceptov.

Na záver možno povedať, že vývojové diagramy môžu byť efektívnym a pútavým spôsobom, ako pomôcť študentom pochopiť zložité témy. Rozdelenie projektu na zvládnuteľné kroky pomocou atraktívnych farieb a obrázkov, ako aj šípok na zobrazenie toku informácií, pomáha študentom ľahšie si veci predstaviť. Okrem toho môže používanie vývojových diagramov v triede pomôcť študentom precvičiť si zručnosti pri riešení problémov a rozhodovaní. S týmito tipmi a príkladmi budete môcť vytvoriť pútavú infografiku vývojového diagramu, ktorá zaujme mysle vašich študentov.

Ako používať nástroj Flowchart Maker na Storyboard That

Vytvorenie vývojového diagramu pomocou Storyboard That je jednoduché! Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 • Vyberte šablónu vývojového diagramu
 • Pridajte text a obrázky na vysvetlenie každého kroku
 • Na zobrazenie toku informácií použite šípky
 • Zmeňte farby, písma a obrázky, aby bol váš vývojový diagram zaujímavejší
 • Ukážte svoj vývojový diagram, aby ste sa uistili, že vyzerá dobre
 • Zdieľajte svoj vývojový diagram s ostatnými prostredníctvom rôznych platforiem, ako sú sociálne médiá

Môžete tiež použiť online editor Storyboard That na vytvorenie vlastných infografík alebo vizuálov, ktoré vyhovujú vašim špecifickým potrebám. Vďaka jednoduchému používateľskému rozhraniu typu drag-and-drop budete môcť rýchlo a jednoducho vytvoriť pútavú vizuálnu pomôcku, ktorá vašim študentom pomôže pochopiť zložité témy.

Prečo si vybrať Storyboard That?

Vytvorenie vývojového diagramu infografiky môže byť náročné, ale Storyboard That to uľahčuje. S naším editorom drag-and-drop nepotrebujete žiadne dizajnérske zručnosti na vytvorenie krásnych vizuálov. Naša užívateľsky prívetivá platforma obsahuje množstvo šablón, ktoré sú ideálne na vytváranie vizuálov na vysvetlenie konceptov a procesov. Každú šablónu môžete rýchlo prispôsobiť pomocou farieb, tvarov a textu, aby ste vytvorili vizuály, ktoré zaujmú vašich študentov. Navyše, hotový produkt môžete čoskoro zdieľať so svojou triedou alebo ho zverejniť online, aby si ho mohli pozrieť ostatní.

So šablónami vývojového diagramu Storyboard That máte všetko, čo potrebujete, aby ste mohli začať. Začnite ich používať ešte dnes a uvidíte, ako môžu pomôcť vašim študentom pochopiť a zapamätať si informácie.

Máme tiež celý rad ďalších šablón, ktoré môžete použiť, ako napríklad:


Ďalšie funkcie Storyboard That

Nielenže dodávame celý rad šablón vývojových diagramov, ale máme aj širokú škálu funkcií, ako napríklad:

 • Knižnica plná postáv a scén na vytvorenie akéhokoľvek vizuálu, aký si dokážete predstaviť
 • Ľahko použiteľný editor drag-and-drop so vstavanou funkciou vyhľadávania na rýchle vyhľadanie obrázkov
 • Šablóny na vytváranie prezentácií, brožúr, letákov a oveľa viac
 • Schopnosť zdieľať vizuály so spolužiakmi, kolegami alebo priateľmi
 • Možnosť vytlačiť vizuály pre ľahký prístup a kontrolu


Šťastné vytváranie!


Často kladené otázky o šablónach infografiky vývojových diagramov

Prečo používať vývojový diagram infografiky?

Infografika pomáha vizuálne vysvetliť zložité témy v jednoduchom a ľahko pochopiteľnom formáte. Študentom uľahčujú pochopenie a dodržiavanie pokynov tým, že im poskytujú organizovaný súbor krokov, ktoré sa dajú ľahko dodržiavať.

Je ľahké vytvoriť vývojový diagram zo šablón vývojového diagramu?

Keď používate šablóny vývojových diagramov Storyboard That, je ľahké navrhnúť vývojový diagram, ktorý je vizuálne príťažlivý a efektívny. Stačí vybrať šablónu, skopírovať ju do svojho účtu a podľa potreby pridať obrázok alebo text! Šablóny vám poskytujú prázdne plátno na vytvorenie a prispôsobenie pútavého vizuálneho nástroja pre vašich študentov.

Aké ďalšie spôsoby môžem použiť šablóny infografiky vývojových diagramov?

Infografiku vývojového diagramu možno použiť aj na vysvetlenie pokynov, procesov alebo rozhodnutí na pracovisku. Pomáhajú pri tvorbe školiacich materiálov, sledovaní pokroku a stanovovaní cieľov. Znázornením série krokov pomocou vizuálov a textu môžu manažéri jednoducho sprostredkovať informácie svojmu tímu.

Aké ďalšie funkcie ponúka Storyboard That?

Okrem našich šablón vývojových diagramov ponúkame aj knižnicu postáv a scén na vytváranie prezentácií, brožúr, letákov a storyboardov. Svoje vizuály môžete rýchlo zdieľať so spolužiakmi alebo kolegami, vytlačiť si ich, aby ste k nim mali jednoduchý prístup alebo si ich mohli prezrieť, a nájsť tisíce zdrojov, z ktorých môžete pracovať.

Ponúka Storyboard That podporu, ak potrebujem pomoc?

Áno! Ponúkame zákaznícky servis a technickú podporu, aby sme vám zaistili tie najlepšie skúsenosti s našou platformou. Môžete navštíviť stránku Kontaktujte nás, kde nájdete odpovede na často kladené otázky, alebo nás môžete priamo kontaktovať so žiadosťou o pomoc, ktorú by ste mohli potrebovať.

Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/vývojový-diagram-infografické-šablóny
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky