https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/zaokrúhľovanie-pracovné-listy

Prispôsobte si Pracovné Hárky na Zaokrúhľovanie


Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!rounding example

Skúmanie použitia pracovných listov na zaokrúhľovanie

V oblasti matematiky hrá presnosť kľúčovú úlohu a zvládnutie zručnosti zaokrúhľovania je nevyhnutné pri určovaní numerickej presnosti v triede aj v reálnom živote. Cvičebné hárky poskytujú štruktúrované precvičovanie pre žiakov 3. a 4. ročníka aj mimo neho, najmä pri zaokrúhľovaní číslic na najbližšie desatiny, čím sa zvyšuje dôvera v veľkosť čísla a odhad. Dostupnosť zaokrúhľovacích pracovných listov online tiež zaisťuje, že tento základný nástroj je dostupný pre pedagógov aj študentov. Stávajú sa základnými nástrojmi na posilnenie chápania princípov a budovanie sebadôvery potrebnej na uplatnenie tejto životne dôležitej matematickej zručnosti.

Nápady na aktivity na zaokrúhľovanie pracovných listov

  • Diferencované zaokrúhľovanie: Poskytnite rôzne pracovné hárky, ktoré vyhovujú rôznym úrovniam zručností, od základných pracovných hárkov na zaokrúhľovanie na najbližšie desiatky až po pokročilejšie pracovné hárky na zaokrúhľovanie desatinných miest. To umožňuje každému študentovi pracovať vlastným tempom.

  • Interaktívne aktivity s číselnými osami: Použite zaokrúhľovanie s pracovnými hárkami s číselnými osami ako praktické nástroje. Nechajte svoju triedu fyzicky označiť čísla na veľkej číselnej osi v triede, pričom zahrňte ich schopnosti poradových čísel a zaokrúhlite veľké čísla na najbližšie desať alebo sto pre dané číslo. V prípade potreby môžu použiť tabuľku s desiatkami alebo stovkami.

  • Zaokrúhľovanie v reálnom svete: Začleňte praktické scenáre do svojich matematických materiálov na zaokrúhľovanie, ako je napríklad výučba zaokrúhľovania peňažných súm alebo meranie vzdialeností. Požiadajte svoju triedu, aby zaokrúhlila čísla a vypočítala celkové náklady na položky pomocou pracovných hárkov so zaokrúhľovaním na desatiny, stotiny a tisíciny.

  • Tematické zaokrúhľovacie dni: Venujte konkrétne dni tematickým aktivitám. Napríklad v "Decimal Day" použite zaokrúhľovanie na najbližšie celé číslo, najbližšie stovky alebo najbližších tisíc pracovných hárkov na preskúmanie zaokrúhľovania desatinných čísel.

Kroky na vytvorenie pracovných hárkov na zaokrúhľovanie

  1. Definujte cieľ: Určite konkrétnu zručnosť, na ktorú sa chcete zamerať, a úroveň ročníka, ktorá je v súlade s učebnými osnovami. Zaokrúhľovaním na najbližších 10 pracovných hárkov alebo zaokrúhlením na najbližších 10 a 100 pracovných hárkov je dobré začať.

  2. Výber relevantných čísel: Vyberte čísla a scenáre, ktoré sú vhodné pre zručnosti, na ktoré sa zameriavate. Napríklad pre najbližších desať zaokrúhľovacích hárkov vyberte čísla, ktorých číslica sa líši a vyžaduje zaokrúhľovanie.

  3. Navrhnite jasné pokyny: Poskytnite jasné, stručné pokyny s príkladmi pre každý problém.

  4. Začlenenie kontextu skutočného života: Použite príklady z reálneho sveta a praktické aplikácie, aby bola aktivita relevantná pre každodenný život.

  5. Poskytnite dostatočnú prax: Poskytnite rôzne problémy a postupne zvyšujte zložitosť, aby ste mohli vyzvať svoju triedu. Zvážte začlenenie odpovedí prostredníctvom kľúčov odpovedí do vašich pracovných listov, aby ste pomohli študentom učiť sa.

  6. Pridajte vizuálne prvky: Ak je to možné, použite vizuálne pomôcky, ako sú číselné rady, aby ste zlepšili porozumenie vašej triedy.

Preskúmajte Storyboard That Resources a Free Printables

Naša zbierka matematických materiálov na zaokrúhľovanie pokrýva širokú škálu tém a úrovní zručností vhodných pre mnohé ročníky. Či už hľadáte šablóny alebo špecializované činnosti, ako sú pracovné hárky so zaokrúhľovaním na najbližšie celé číslo alebo na stotiny, máme pre vás všetko. Naše šablóny zahŕňajú všetko od základných celých čísel po najbližšiu desatinu až po pokročilejšie výzvy, ako je učenie sa zaokrúhľovať desatinné miesta.


Ako Vytvoriť Pracovný List na Zaokrúhľovanie

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!


Často kladené otázky o zaokrúhľovaní pracovných listov

Ako môžu pracovné listy so zaokrúhľovaním pomôcť študentom pochopiť pojem zaokrúhľovania čísel?

Poskytujú štruktúrovanú prax, ktorá umožňuje študentom opakovane uplatňovať pravidlá zaokrúhľovania. Toto posilnenie pomáha upevniť ich pochopenie tohto konceptu.

Aké sú niektoré účinné stratégie výučby zaokrúhľovania pomocou pracovných listov?

Efektívne stratégie zahŕňajú začínanie s jednoduchšími úlohami (napr. zaokrúhľovanie na najbližších desať pracovných hárkov) a postupný prechod na zložitejšie zaokrúhľovanie (desatinné). Zahrňte príklady zo skutočného života a slovné úlohy na praktickú aplikáciu.

Aké sú niektoré kreatívne spôsoby, ako urobiť zaokrúhľovacie pracovné listy pre študentov pútavými?

Aby boli tieto materiály pútavé, použite rozprávanie príbehov, stolové hry, záhady, digitálne nástroje, scenáre zo skutočného sveta a kreatívne výzvy. Zahrňte témy, súťaž a umenie a zároveň klaďte dôraz na praktické aplikácie a spoluprácu. Vytvorte napríklad aktivitu, v ktorej študenti zaokrúhlia súradnice zakopaných pokladov na najbližšiu desiatku na mape. Pri riešení každého problému sa približujú k objaveniu skrytého pirátskeho pokladu.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/zaokrúhľovanie-pracovné-listy
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky