https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/zhrnutie-pracovný-list
Prispôsobte si a Používajte Ešte Dnes!

Ak to priradíte svojim študentom, skopírujte pracovný hárok do svojho účtu a uložte. Pri vytváraní úlohy ju jednoducho vyberte ako šablónu!summarizing-example

Čo je sumarizácia?

Sumarizácia je proces zachytenia hlavnej myšlienky a kľúčových detailov textu a ich stručné vyjadrenie vlastnými slovami. Zahŕňa destiláciu najdôležitejších informácií a vyjadrenie podstaty pasáže alebo textu. Sumarizácia pomáha študentom rozvíjať ich schopnosti čítať s porozumením a prehlbovať ich chápanie beletristických textov, ako sú napríklad knihy kapitol, tým, že vytiahne hlavnú tému alebo ústrednú myšlienku.

Vylepšite súhrnné zručnosti pomocou nášho súhrnného pracovného listu

Sumarizácia je životne dôležitá stratégia čítania, ktorá pomáha študentom rozvíjať ich schopnosti porozumieť a získať hlbšie pochopenie textov. Naša zbierka pútavých súhrnných pracovných listov je navrhnutá tak, aby študentom poskytla cennú prax pri zhrnutí pasáže z čítania, príbehu a článku.

Súhrnný informačný textový pracovný list slúži ako efektívny nástroj, ktorý študentov naučí identifikovať hlavné myšlienky, kľúčové detaily a dôležité informácie v texte. Zhustením obsahu do vlastných slov sa študenti učia extrahovať podstatné prvky a vytvárať stručné zhrnutia, ktoré vystihujú hlavnú tému alebo posolstvo pasáže.

Každý pracovný list na zhrnutie ponúka starostlivo vybrané pasáže na čítanie naprieč rôznymi žánrami vrátane beletrie, literatúry faktu a informačných textov. Študenti sú vyzvaní, aby si pozorne prečítali úryvok, analyzovali hlavné myšlienky a potom preukázali svoje schopnosti sumarizácie zostavením stručného zhrnutia. Aby sme podporili úsilie študentov o zhrnutie, naše pracovné listy obsahujú grafické organizátory a štruktúrované rámce, ktoré ich prevedú celým procesom. Tieto vizuálne pomôcky pomáhajú študentom usporiadať si myšlienky, identifikovať kľúčové detaily a vytvárať dobre štruktúrované zhrnutia.

Naše pracovné listy nielen posilňujú schopnosti študentov čítať s porozumením, ale podporujú aj kritické myslenie, analýzu a interpretačné schopnosti. Zapojením sa do pravidelného sumarizačného cvičenia sa študenti stanú zdatnými vo vyťažovaní relevantných informácií, identifikácii hlavných myšlienok a efektívnom sumarizovaní textov.

Umožnite deťom neoceniteľnú zručnosť sumarizovania začlenením našej komplexnej zbierky pracovných listov na čítanie s porozumením do svojho učebného repertoáru. Tieto pracovné listy ponúkajú príjemný a efektívny spôsob, ako sa naučiť sumarizovať, zlepšiť čítanie s porozumením a rozvíjať lásku k čítaniu. Preskúmajte náš sortiment a vyberte si zhrňujúci pracovný list s grafickým organizérom, aby ste odomkli potenciál čitateľských schopností vašich študentov.

Vytvorte pútavé zhrňujúce aktivity s naším Summarizing Maker

Hľadáte interaktívny a efektívny spôsob výučby sumarizovania? Nehľadaj ďalej! Náš tvorca sumarizácií je výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje vytvárať pútavé sumarizačné aktivity prispôsobené potrebám vašich študentov. Či už vyučujete v triede alebo prostredníctvom dištančného vzdelávania, náš tvorca súhrnov je dokonalým zdrojom na zlepšenie porozumenia čítania a rozvoj silných súhrnných zručností.

Pomocou nášho nástroja môžete jednoducho navrhnúť pracovný list na čítanie, ktorý študentov vyzve k vyplneniu súhrnných cvičení. Tieto pracovné listy poskytujú študentom príležitosť precvičiť si zhrnutie rôznych textov vrátane článkov, príbehov a informačných pasáží. Pracovné listy sú dostupné v digitálnej verzii, vďaka čomu sú vhodné pre osobné aj virtuálne vzdelávacie prostredie.

Pomocou Storyboard That môžete tiež vytvárať aktivity zamerané na zhrnutie informácií v chronologickom poradí. Naša platforma vám umožňuje jednoducho usporiadať scény a udalosti sekvenčným spôsobom, čo pomáha študentom pochopiť tok informácií a identifikovať hlavné myšlienky v texte. Týmto spôsobom môžete ďalej rozvíjať schopnosti svojich študentov porozumieť a ich schopnosť efektívne organizovať informácie.

Či už učíte celú triedu, malé skupiny alebo jednotlivých študentov, náš tvorca sumarizácie ponúka flexibilitu a prispôsobivosť. Pracovné hárky si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám vašich študentov, a poskytnúť im prispôsobené vzdelávacie skúsenosti, ktoré podporujú rast a porozumenie.

Príklad zhrnutia aktivít pomocou pracovných listov

  • Súhrny grafického organizátora: Poskytnite študentom pracovný list grafického organizátora, ktorý obsahuje časti pre hlavnú myšlienku, kľúčové detaily a súhrn. Študenti si prečítajú pasáž alebo krátky text a pomocou grafického organizéra zhrnú hlavné body vlastnými slovami. Táto aktivita pomáha študentom vizuálne si usporiadať myšlienky a vytvoriť stručné zhrnutia.
  • Šablóny na zhrnutie: Zdieľajte so študentmi pracovné listy so súhrnnými šablónami, ktoré poskytujú štruktúrovaný formát na zhrnutie rôznych typov textov. Tieto šablóny môžu obsahovať časti na identifikáciu hlavnej myšlienky, kľúčových detailov a podporných dôkazov. Študenti môžu použiť šablóny na usmernenie procesu sumarizácie a zabezpečiť, aby do svojich súhrnov zahrnuli základné prvky.
  • Spoločné zhrnutie: Rozdeľte študentov do dvojíc alebo malých skupín a poskytnite im text na čítanie. Každá skupina môže spolupracovať na prečítaní pasáže a vytvorení zhrnutia. Povzbudzujte študentov, aby diskutovali a vyjednávali o hlavných myšlienkach a detailoch, pričom sa uistite, že textu dôkladne porozumejú. Potom môžu použiť zhrňujúci pracovný list na zapísanie zhrnutia svojej skupiny.
  • Zhrnutie fiktívnych textov: Použite zhrnutie pracovného listu príbehu na identifikáciu hlavných postáv, prostredia a kľúčových udalostí a potom napíšte zhrnutie, ktoré zachytáva hlavné body zápletky. Táto aktivita pomáha študentom precvičiť si zhrnutie naratívnych prvkov a identifikovať posolstvo príbehu.

Začlenením týchto špecifických aktivít do svojej triedy môžete študentom poskytnúť pútavé príležitosti na precvičenie sumarizácie pomocou pracovných listov. Tieto aktivity pomáhajú študentom nielen rozvíjať ich schopnosti čítať s porozumením a sumarizovať, ale podporujú aj spoluprácu, kritické myslenie a efektívnu komunikáciu.

Storyboard That je skvelým zdrojom na zlepšenie súhrnných zručností vašich študentov. Naša platforma poskytuje širokú škálu interaktívnych nástrojov, šablón a pracovných listov špeciálne navrhnutých na zapojenie študentov do procesu sumarizovania. Pomocou Storyboard That môžete vytvárať vlastné aktivity, ktoré sú v súlade s vašimi učebnými osnovami a vzdelávacími cieľmi.

Iné vzdelávacie zdroje

Okrem vytvárania pútavých súhrnných cvičení môžete preskúmať aj naše ďalšie cenné zdroje. Zlepšite schopnosti svojich študentov aktívne čítať pomocou nášho pracovného listu aktívneho čítania , ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval porozumenie a kritické myslenie. Naše šablóny pracovných listov poskytujú širokú škálu prispôsobiteľných možností na vytváranie rôznych vzdelávacích materiálov vrátane pracovných listov na čítanie prispôsobených vašim špecifickým potrebám. Okrem toho naše pracovné listy s odpoveďami na čítanie ponúkajú študentom príležitosť zamyslieť sa nad svojimi zážitkami z čítania a prehĺbiť si porozumenie textu. Začleňte tieto zdroje do svojej sady učebných nástrojov a poskytnite svojim študentom komplexné a komplexné vzdelávacie skúsenosti.


Ako Vytvoriť Súhrnný Pracovný List

1

Vyberte Jednu z Vopred Pripravených Šablón

Na výber máme množstvo šablón. Pozrite sa na náš príklad pre inšpiráciu!

2

Kliknite na „Kopírovať šablónu“

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu ukončíte svoj storyboard.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!


Často Kladené Otázky o Zhrnutí

Čo je to stratégia čítania?

Stratégia čítania sa týka systematického prístupu alebo techniky, ktorú čitatelia používajú na porozumenie a význam textu. Zahŕňa použitie rôznych zručností a techník, ako je sumarizácia, predpovedanie, kladenie otázok a vizualizácia, aby sa zlepšilo čítanie s porozumením.

Aký je rozdiel medzi zhrnutím a parafrázovaním?

Sumarizácia a parafrázovanie sú dve odlišné stratégie používané pri práci s písanými textami. Sumarizácia zahŕňa poskytnutie stručného prehľadu hlavných bodov alebo myšlienok v texte, často vlastnými slovami. Na druhej strane parafráza zahŕňa preformulovanie konkrétnej vety alebo pasáže z pôvodného textu pri zachovaní pôvodného významu.

Ako môžem použiť súhrnnú šablónu?

Súhrnná šablóna je užitočný nástroj, ktorý poskytuje štruktúrovaný rámec na zhrnutie textu. Zvyčajne obsahuje časti alebo výzvy na zachytenie hlavných myšlienok, podporných podrobností a kľúčových informácií z pôvodného textu. Pomocou súhrnnej šablóny môžete efektívne usporiadať svoje myšlienky a vytvoriť dobre štruktúrovaný súhrn.

Môžem nájsť zhrňujúci príklad eseje?

Áno, súhrnné príklady esejí nájdete na webovej stránke Storyboard That. Máme množstvo príkladov, ktoré predvedú, ako efektívne zhrnúť dlhší text, ako napríklad článok, esej alebo kapitolu knihy, a zároveň stručne zachytiť hlavné myšlienky a kľúčové body.

Ako môžem napísať dobré zhrnutie?

Napísanie dobrého zhrnutia zahŕňa pozorné prečítanie a pochopenie pôvodného textu, identifikáciu hlavných myšlienok a podporných detailov a ich následné zhustenie do stručného a súvislého zhrnutia. Zamerajte sa na zachytenie základných informácií a vynechajte nepotrebné detaily. Použite svoje vlastné slová a zachovajte pôvodný význam textu.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/zhrnutie-pracovný-list
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky