An Undisciplined Approach
Posodobljeno: 10/25/2016
An Undisciplined Approach
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
De Bono's Six Thinking Hats

Uporaba Storyboarding in de Bono's Six Thinking Klobuki

Marissa Martinez

Šest kreativnih klobukov, koncept, ki ga je izrazil Edward de Bono, je močno orodje za brainstorming in inovacije. Z razbijanjem misli na šest "vzporednih" ali "stranskih" območij omogoča ločeno obravnavo spektra misli, od občutka črevesja do analize podatkov. Z uporabo teh šestih vrst razmišljanja na strukturiran način lahko skupine učinkoviteje pristopijo k reševanju problemov.


Check out some of our other business articles!Snemalna Knjiga Opis

Discussion example not using Edward de Bono's 6 thinking hats approach.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • 13% compared to this time last year.
  • Revenue has had a downward trend this quarter.
  • Alright, we have 45 minutes, let's try to identify a tentative solution.
  • By how much?
  • We could offer incentives, like prizes for the top sales people.
  • We could also cut commissions for the bottom 5% of sales staff.
  • Both of those ideas could increase sales.
  • But the increased revenue might not outweigh the cost of prizes.
  • Upsetting the sales staff and reducing morale seems like too big a drawback.
  • I'd feel uncomfortable reducing commissions for any staff. I think they'd be upset.