Six Thinking Hat Template
Posodobljeno: 9/14/2016
Six Thinking Hat Template
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
De Bono's Six Thinking Hats

Uporaba Storyboarding in de Bono's Six Thinking Klobuki

Marissa Martinez

Šest kreativnih klobukov, koncept, ki ga je izrazil Edward de Bono, je močno orodje za brainstorming in inovacije. Z razbijanjem misli na šest "vzporednih" ali "stranskih" območij omogoča ločeno obravnavo spektra misli, od občutka črevesja do analize podatkov. Z uporabo teh šestih vrst razmišljanja na strukturiran način lahko skupine učinkoviteje pristopijo k reševanju problemov.


Check out some of our other business articles!Snemalna Knjiga Opis

A template for using Edward de Bono's Six Thinking Hats

Snemalna Knjiga Besedilo

 • White Hat
 • Blue Hat
 • Green Hat
 • What do we know? What does this tell us?
 • How do we approach this problem? What are the ground rules?
 • What are some alternatives? How can we innovate?
 • Yellow Hat
 • [Name of Idea]
 • Red Hat
 • Black Hat
 • What works? What are the benefits?
 • How does this make us feel? How will customers feel?
 • What doesn't work? What could go wrong?