Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Noong unang panahon, nanirahan doon sa kalangitan ang dalawang diyos, sina Kaptan at Maguayan. Gustung-gusto ni Kaptan si Maguayan, at ikinasal sila.
  • Isang araw, sila ay nagkaroon ng hindi pagkakaintidihan tulad ng maraming mag-asawa. Sa galit, sinabi ni Kaptan sa kanyang asawa na umalis. Sa mabigat na puso, umalis si Maguayan.
  • Tatawagin kang Sibu!
  • Habang ikaw naman ay tatawing Samar!
  • Nang wala na ang kanyang asawa, lubhang nalungkot siya.
  • Kailangan, upang ang dumami ang tao sa mundo!
  • Niyaya niya akong pakasalan siya, pero magkapatid kami!
  • Sina Sikalak at Sikabay ay ikinasal.
  • Nagkaroon sila ng mga anak.
  • Hindi pa rin kumbinsido si Sikabay kaya kinonsulta niya ang lindol.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family