Ang Daga at Ang Leon
Updated: 2/22/2020
Ang Daga at Ang Leon

Storyboard Text

 • ANG DAGA AT ANG LEON
 • Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin.
 • Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno.
 • Isang araw, mayroong daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon.
 • Zzzzz! Hmmmm!
 • Yipee! ang sarap naman maglaro dito!
 • Dahan-dahan na lumapit ang Daga upang tulungan si Leon. Nakawala ang Leon at tuluyan silang magkaibigan.
 • Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga.
 • Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa.
 • Oo Leon, Pangako!
 • Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko.
 • Parang si Leon yun Ah! Naku! si Leon nga! Tutulungan ko siya gaya ng pagpapakawala niya sakin.
 • Walang anuman Leon. Hanggang sa huli.
 • Salamat Daga sa iyong pagtulong.