Unknown Story

Updated: 9/28/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Jádro mám složeno z kladně nabitých protonů a elektricky neutrálních neutronů. I když je jádro menší než obal, představuje však 99,9% mé celé hmotnosti.
  • Ahoj! Já jsem atom, základní stavební částice látky. Jsem elektricky neutrální. Kdybyste mě spojili s dalším atomem vznikne ze mě molekule.
  • Protonové číslo udává počet protonů a elektronů. Díky němu jsou seřazeny prvky v periodické tabulce.
  • A proč jste elektricky neutrální?
  • Mám totiž stejný počet protonů a elektronů. Skládám se z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu.
  • Opačně nabité částice se přitahují a stejně nabité částice se odpuzují.
  • Obal mám složen ze záporně nabitých elektronů. Elektrony se pohybují v obalu v různých vzdálenostech od jádra v tzv. elektronových vrstvách. Nejvzdálenější vrstva od jádra je tzv. valenční vrstva; elektrony v této vrstvě mají nejvyšší energii.
  • Myslím si, že tyto znalosti o mně jsou dostačující, a proto bych ukončil hodinu. Kdo chce, může si o mně ještě na internetu nebo v učebnici přečíst. Na shledanou!
  • Na shledanou!