Pandarayuhan

Updated: 3/8/2021
Pandarayuhan

Storyboard Text

  • Petunia, kailangan natin tumira sa Canada dahil mas maganda ang trabaho at mataas ang sweldo ko doon.
  • Pero mommy wala akong kaibigan doon.
  • Oo Bogarta, kailangan ko talaga umalis.
  • Petunia, ma-mimiss kita! Kailangan mo ba talaga umalis?
  • Mommy maganda ba sa Canada?
  • Oo 'nak maganda ang kapaligiran at lalo na ang klima doon.
  • Diba Petunia? Maganda dito at malinis ang lugar at mas ligtas tayo dito.
  • Mommy napakaganda nga ng klima ng Canada!
  • Wow! Ang ganda ng eskwelahan at friendly ang mga tao dito!
  • Maganda ang trabaho at welfare facilities dito sa Canada!