Panitikan

Updated: 6/14/2020
Panitikan

Storyboard Text

  • Si Haring Madali ay hari ng kahariang Bumbaran.
  • Kapatid niya si Prinsipe Bantigan na balita sa lakas at tapang kaya takot ang mga ibang kaharian na makidigma sa kanya.
  • Nainggit si Haring Madali kaya pinagbawalan niya ang lahat ng kanyang nasasakupan na makipag-usap kay Prinsipe Bantugan.
  • Dahil sa sobrang kalungkotan ay ipinasya ni Prinsipe Bantugan na pumunta sa ibang lupain.
  • Sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng matinding sakit at inabot siya ng kamatayan sa pintuan ng kaharian ng lupain.