Alamat ng Ginto Part 1

Alamat ng Ginto Part 1

Storyboard Text

  • Noong unang panahon, may isang magandang diwata na naninirahan sa malaking gubat.
  • Siya ay si Gininto, ang napakagandang diwata na nangangalaga sa mga ginto sa kagubatan.
  • Tuwing magsisimula ang panibagong buwan ay namimigay si Gininto ng mga ginto sa mga mamamayan.
  • Maraming salamat sa iyong kabutihan!
  • Para sa iyong pamilya.
  • Maramingsalamat,Gininto!
  • Ngunit may isang manlalakbay galing sa ibang bansa ang dumayo upang kunin ang lahat ng ginto ng diwata. Narinig nito ang balita na marami itong ginto at nandito siya ngayon upang kunin ang mga iyon.
  • Abala ang diwata sa pagaayos ng kanyang mga ginto...
  • Natagpuan ng ginoo ang diwata, nabighani siya sa walang kapantay na ganda nito.
  • Ngunit mas na bighani siya sa mga ginto nito.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family